+43 (1) 346 999 90 09

رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

حداکثر افت سرمایه، %

-100 -60 -40 -20 0
تنظیم مجدد
نام سن سود کل - تمام پروفیت فاکتور حداکثر افت سرمایه موجودی حساب پم موجودی مدیر حساب پم
1 Stability Priority % 410 -2,81 0,94 -17,00 512415,25 $ 4859,57 $
2 TMC_INVEST % 7 -49,44 0,72 -58,99 255380,31 € 44874,53 €
3 VisionST % 410 32,44 1,52 -23,28 182387,42 $ 2648,81 $
4 JobeFX Fund % 32 -2,10 0,66 -8,54 103177,65 $ 300,62 $
5 Algorithmic Trading % 410 -12,72 1,14 -22,16 89026,67 $ 2623,29 $
6 Laura 127 72,57 61,11 -59,54 85251,89 $ 65871,51 $
7 best-profit % 264 2279,78 2,32 -78,58 43394,51 $ 476,58 $
8 Majid Zolfaghari % 19 24,17 23564,97 -21,91 43035,37 $ 372,54 $
9 Glencore 26 9,13 -35,27 37618,79 $ 323,48 $
10 Erakhm Capital PRO % 168 24,35 1,29 -18,35 33103,19 $ 22772,20 $
11 top-profit % 277 1659,44 2,04 -79,38 32474,15 $ 1000,00 $
12 Yukon 244 36,36 3,10 -9,95 30251,24 $ 15052,23 $
13 Triathlon 2015 1st place 770 129,26 -39,91 25999,01 $ 23659,26 $
14 best-profit1 % 233 2445,82 2,00 -85,88 24771,02 $ 491,67 $
15 paam2 % 22 43,30 6,16 -13,12 23178,84 $ 300,00 $
16 paam1 % 22 42,84 6,02 -12,04 21731,05 $ 300,00 $
17 Dragu´sDen 378 -59,10 0,71 -79,97 17721,25 $ 13313,20 $
18 Lee holdings % 195 -94,67 0,96 -97,52 17071,88 $ 969,86 $
19 leonidvx 293 95,72 2,29 -54,95 16403,05 $ 16215,18 $
20 Delta_USD % 186 -2,35 0,74 -3,40 13667,94 $ 2929,46 $
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.