رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

حداکثر افت سرمایه، %

-100 -60 -40 -20 0
تنظیم مجدد
نام سن سود کل - تمام پروفیت فاکتور حداکثر افت سرمایه موجودی حساب پم موجودی مدیر حساب پم
1 Stability Priority % 591 13,51 1,24 -17,00 571697,24 $ 5675,44 $
2 Lucky Pound x2 % 591 81,00 1,88 -23,28 249802,20 $ 3719,88 $
3 Laura 308 255,60 1,77 -97,82 131072,46 $ 46854,65 $
4 Algorithmic Trading % 591 -11,52 0,79 -22,16 110215,41 $ 2654,45 $
5 Majid Zolfaghari % 200 -48,31 0,71 -87,40 52694,28 $ 105,43 $
6 MARIA % 56 3,23 3,40 -21,10 35784,87 € 33713,92 €
7 Chicago bulls % 72 -43,45 1,56 -70,38 30930,07 $ 1406,93 $
8 Era Capital PRO % 70 6,05 1,20 -8,58 28411,55 $ 1687,81 $
9 Manage Us Weekly % 227 -88,84 0,71 -97,94 27146,34 $ 153,38 $
10 TopchartSafebox % 54 39,67 5,19 -16,27 24045,53 $ 419,08 $
11 CADIS % 54 -1,46 0,37 -3,99 19584,06 € 19584,06 €
12 Yukon % 425 3,85 1,35 -40,53 22088,99 $ 10777,43 $
13 OttossonFX 179 3,05 0,89 -43,07 20996,62 $ 5878,20 $
14 Super trader 86 % 17 7,08 3,62 -6,90 18866,61 $ 1557,78 $
15 Intraday Mix Trading % 69 -4,64 0,94 -13,02 18861,54 $ 953,31 $
16 Delta_USD % 367 3,92 1,26 -4,37 17550,49 $ 3117,43 $
17 ClassA-trade % 112 32,51 1,20 -28,94 17055,78 $ 4279,52 $
18 Dragu´sDen 559 -61,87 0,72 -79,97 15409,56 $ 12405,53 $
19 Triathlon 2015 1st place % 951 34,61 -55,00 14713,08 $ 13002,39 $
20 DAILY PROFIT % 845 61,19 1,05 -26,33 12551,81 $ 3003,54 $
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.