+43 (1) 346 999 90 09

رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

حداکثر افت سرمایه، %

-100 -60 -40 -20 0
تنظیم مجدد
نام سن سود کل - تمام پروفیت فاکتور حداکثر افت سرمایه موجودی حساب پم موجودی مدیر حساب پم
1 Stability Priority % 528 10,34 1,19 -17,00 562787,83 $ 5516,82 $
2 Manage Us Weekly % 164 399,32 2,73 -41,62 469737,44 $ 656,93 $
3 VisionST % 528 73,21 1,87 -23,28 227301,36 $ 3464,09 $
4 Majid Zolfaghari % 137 19,14 0,79 -71,85 144234,28 $ 242,64 $
5 TMC_INVEST % 125 -82,72 0,91 -89,38 90653,80 € 21756,80 €
6 JobeFX Fund % 150 -5,82 0,91 -8,58 103960,11 $ 289,18 $
7 Algorithmic Trading % 528 -12,24 0,82 -22,16 89523,69 $ 2637,04 $
8 Imanmahali % 117 18,27 1,28 -66,16 74419,28 $ 46852,28 $
9 Chicago bulls % 10 7,51 1054,32 -3,86 62944,70 $ 3006,75 $
10 Laura 246 28,13 1,95 -94,36 33292,12 $ 17443,57 $
11 BFXT % 12 -2,33 2,13 -5,37 33044,13 $ 293,04 $
12 fx-swat.com % 88 39,83 0,51 -59,85 28813,93 $ 1843,63 $
13 Era Capital PRO % 8 1,41 2,68 -1,65 26629,10 $ 1014,09 $
14 ZERORISKPROGRAMME % 40 27,65 1,62 -26,25 23422,69 $ 7194,87 $
15 OttossonFX 116 20,35 2,20 -9,62 22999,09 $ 8640,31 $
16 Yukon % 363 6,54 1,71 -38,16 22631,02 $ 11131,11 $
17 Triathlon 2015 1st place % 888 90,69 -39,91 20942,09 $ 18521,22 $
18 top-profit % 396 1150,09 1,93 -79,38 19276,50 $ 523,28 $
20 best-profit % 383 1153,03 1,66 -78,58 18166,66 $ 233,24 $
19 Dragu´sDen 496 -55,35 0,72 -79,97 18047,16 $ 14528,91 $
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.