رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

حداکثر افت سرمایه، %

-100 -60 -40 -20 0
تنظیم مجدد
نام سن سود کل - تمام پروفیت فاکتور حداکثر افت سرمایه موجودی حساب پم موجودی مدیر حساب پم
1 Stability Priority % 839 -0,65 1,00 -17,00 499909,68 $ 4967,59 $
2 abcd 21 -1,01 1,40 -5,73 290912,70 € 297,65 €
3 Einstein % 69 -3,63 1,16 -26,65 287872,76 € 289,58 €
4 Trade by Level PRO % 199 111,84 72,63 -14,88 308381,78 $ 1994,73 $
5 Lucky Pound x2 % 839 35,56 1,21 -28,65 170159,98 $ 2785,90 $
6 Victoria Investment % 108 -6,94 0,84 -14,33 121588,12 $ 910,68 $
7 Victoria invest 2 % 31 -5,58 0,43 -10,98 119989,51 $ 298,98 $
8 Algorithmic Trading % 839 -12,26 0,86 -22,16 109188,06 $ 2647,24 $
9 Era Capital PRO % 318 4,00 1,03 -28,04 93797,96 $ 2923,63 $
10 VBS Trading Group % 71 3,32 1,94 -9,10 65855,37 € 805,92 €
11 Mole % 44 -26,75 2,86 -39,05 63925,49 € 37133,92 €
12 INDIVIDUAL % 197 123,33 273,56 -29,15 65321,41 $ 1043,82 $
13 Devchain Trade % 162 70,51 120,39 -14,35 63915,21 $ 549,95 $
14 Invest Corp STANDART 85 46,36 153,70 -14,27 50913,63 $ 8372,46 $
15 Newton % 27 -6,01 1,30 -14,75 39126,76 € 282,57 €
16 Zeus % 157 -7,33 0,93 -59,32 37754,95 € 226,17 €
17 CAPITAL WM % 36 0.00 0,00 0.00 38909,01 $ 28909,01 $
18 VC Management % 141 631,02 1,48 -43,78 34630,46 $ 954,82 $
19 Dreamcatcher % 128 86,68 2,70 -14,96 30540,28 € 3392,85 €
20 The Preacher % 87 -34,37 0,73 -44,09 32133,58 $ 783,38 $
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.