رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

حداکثر افت سرمایه، %

-100 -60 -40 -20 0
تنظیم مجدد
نام سن سود کل - تمام پروفیت فاکتور حداکثر افت سرمایه موجودی حساب پم موجودی مدیر حساب پم
21 7_7_7 % 260 30,92 1,22 -84,58 20581,34 € 134,23 €
22 DAR CAPITAL % 166 -9,06 0,64 -12,46 22794,43 $ 721,50 $
23 Tradelikeagod % 47 0,24 1,06 -2,60 21872,56 $ 306,65 $
24 Trade-Agressive % 53 12,74 54,53 -44,46 20673,46 $ 1762,87 $
25 Dreamcatcher % 211 46,99 1,86 -51,17 18121,16 € 2291,27 €
26 GodmodeTraderDE % 803 253,90 2,46 -81,07 17694,78 € 17645,18 €
27 Tradelikeagod EUR % 22 -0,20 1,67 -0,88 17219,24 € 310,57 €
28 ONLY PROFIT % 391 60,04 133,19 -42,58 19379,22 $ 14087,01 $
29 Wladi % 244 -0,36 1,30 -90,12 16327,73 € 89,55 €
30 FX Miner % 296 -4,07 0,90 -34,33 17498,36 $ 479,70 $
31 MVG Trading % 86 21,91 1,17 -51,95 14636,61 € 3957,94 €
32 Magdalena1 % 180 -8,75 1,18 -64,30 14300,57 € 213,59 €
33 Triathlon 2015 1st place % 1282 44,99 -66,66 15920,86 $ 13907,12 $
34 Intraday Mix Trading % 400 -34,87 0,70 -45,19 14706,58 $ 666,71 $
35 Murana XX % 42 31,76 2,89 -67,13 14103,72 $ 401,02 $
36 Triathlon 2016 3rd place 930 225,78 1,25 -92,70 13652,02 $ 10650,58 $
37 FFT % 120 -21,41 22,28 -60,36 13453,73 $ 11116,01 $
38 Eduard3714 % 1006 26,46 1,73 -57,49 12751,21 $ 12284,34 $
39 ALFA % 450 -7,02 0,84 -14,53 11923,74 $ 279,32 $
40 Solid_ProSwing % 2 0,13 0,00 -0,58 10013,05 € 10000,00 €
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.