رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

حداکثر افت سرمایه، %

-100 -60 -40 -20 0
تنظیم مجدد
نام سن سود کل - تمام پروفیت فاکتور حداکثر افت سرمایه موجودی حساب پم موجودی مدیر حساب پم
21 Magdalena1 % 36 -8,13 1,72 -17,23 18214,21 € 278,80 €
22 Goldman by RIG % 73 7,04 2,25 -26,41 18660,67 $ 5352,05 $
23 Triathlon 2015 1st place % 1138 67,12 -63,58 18106,12 $ 15528,90 $
24 Roman Pogorelov % 72 295,73 1,65 -30,03 17815,66 $ 12034,76 $
25 FX Miner % 153 -12,91 0,71 -30,93 15593,32 $ 439,85 $
26 GodmodeTraderDE % 660 171,55 2,90 -81,07 13577,47 € 13882,21 €
27 ATS2 % 350 6,32 1,01 -53,13 15120,04 $ 261,25 $
28 ONLY PROFIT % 248 50,65 176,02 -27,18 14799,67 $ 14612,35 $
29 VBS Trading Group % 10 -0,12 9,10 -2,15 12940,09 € 288,38 €
30 Intraday Mix Trading % 257 -37,18 0,61 -42,85 14544,19 $ 623,45 $
31 The Pigs % 29 274,75 6,57 -17,70 14185,27 $ 1044,78 $
32 Stability SuperTurbo % 1115 22,15 0,94 -23,59 14103,04 $ 3064,55 $
33 Hercules Fund % 167 -23,54 0,38 -31,43 13044,47 $ 1742,47 $
34 JobeFX Fund % 400 -3,91 0,91 -9,30 12440,76 $ 295,82 $
35 Dubler 361 72,11 1,04 -68,45 12341,24 $ 1828,69 $
36 ALFA % 307 -3,90 0,89 -14,53 12323,88 $ 286,90 $
37 FXPRO % 298 18,60 3,28 -11,37 12095,46 $ 308,06 $
38 Sentimental_USD % 111 3,11 1,65 -1,81 12093,66 $ 6974,34 $
39 Die Maschine 30 % 75 22,15 2,54 -25,79 10569,85 € 371,50 €
40 Laura % 496 -84,44 1,31 -98,53 11975,24 $ 2538,42 $
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.