• Facebook
 • YouTube
 • Telegram
 • کابینۀ شخصی

"عامل پم" برنامه ایی همکاری است با هدف توسعه سرویس "حساب مدیریتی پم".

هدف این برنامه جذب سرمایه گذاران توسط عامل جهت عضویت در حساب های مدیریتی پم شرکت FIBO Group می باشد. عامل پم بابت هر سرمایه گذار جذب شده از طرف مدیر حساب پم که در آن سرمایه گذاری می شود پاداشی به صورت مستعمر دریافت می کند (در صورت کسب سود در حساب پم). میزان پاداش هر عامل پم بر اساس پیشنهاد حساب پم تعیین می شود و به صورت سهمی از پاداش مدیر حساب محاسبه می گردد.

حق العمل

مثال محاسبۀ و توزیع سود "حساب مدیریتی پم (PAMM)"

 • مثلاً، حساب پم با شرایط 300/30/10/4/15 هست بدان معناست که:

  • 300$
   حداقل مبلغ سرمایه گذاری
  • 10 %
   جریمه متوج سرمایه گذار بابت برداشت سرمایه خود قبل از سررسید
  • 15 %
   حق العمل عامل پم
  • 30 %
   سهم درآمد سرمایه گذار تشکیل دهندۀ حق العمل مدیر
  • 4 هفته ها
   دورۀ سرمایه گذاری

  سود حساب پم در پایان دورۀ سرمایه گذاری برطبق نحو زی توزیع خواهد شد:

  • سود مدیر حساب پم
   درآمد سرمایه گذار
  • سود سرمایه گذار70%
   حق العمل مدیر حساب پم30%
  • حق العمل مدیر (منهای حق العمل عامل پم)85%
   حق العمل عامل پم15%
 • موجودی حساب
  موجودی حساب پم
  سرمایۀ سرمایه گذار
  سهام شرکت کنندگان
  شراین پیشنهاد
  $10 000
  $6 000
  $4 000
  60% + 40%
  300/30/10/4/15

  در صورت اتمام دوره سرمایه گذاری با سود 2000$، این مبلغ بر طبق نحو ذیل توزیع خواهند شد

  • $1 200($2 000x0,6)سود مدیر (نتیجه مالی مثبت بابت مدیریت سرمایه مدیر حساب)
   $800($2 000x0,4)درآمد سرمایه گذار بر طبق سهم سرمایه گذار در حساب پم
  • $560($800-$240)سود سرمایه گذار. می تواند مجدداً به حساب پم سرمایه گذاری شود یا به حساب سرمایه گذاری منتقل شود.
   $240($800x0,3)حق العمل مدیر بابت مدیریت سرمایۀ سرمایه گذار
  • حق العمل عامل پم. در پایان دورۀ سرمایه گذاری به طور اتوماتیک به حساب سرمایه گذاری عامل پم واریز می شود.$36($240x0,15)
   حق العمل مدیر منهای حق العمل عامل پم. در پایان دوره سرمایه گذاری به طور اتوماتیک به حساب سرمایه گذاری مدیر حساب پم واریز می شود$204($240-$36)

حق العمل

مثال محاسبۀ و توزیع سود "حساب مدیریتی پم (PAMM)"

مثلاً، حساب پم با شرایط 300/30/10/4/15 هست بدان معناست که:

 • 300$
  حداقل مبلغ سرمایه گذاری
 • 10 %
  جریمه متوج سرمایه گذار بابت برداشت سرمایه خود قبل از سررسید
 • 15 %
  حق العمل عامل پم
 • 30 %
  سهم درآمد سرمایه گذار تشکیل دهندۀ حق العمل مدیر
 • 4 هفته ها
  دورۀ سرمایه گذاری

سود حساب پم در پایان دورۀ سرمایه گذاری برطبق نحو زی توزیع خواهد شد:

 • موجودی حساب
  $10 000
 • موجودی حساب پم
  $6 000
 • سرمایۀ سرمایه گذار
  $4 000
 • سهام شرکت کنندگان
  60% + 40%
 • شراین پیشنهاد
  300/30/10/4/15

در صورت اتمام دوره سرمایه گذاری با سود 2000$، این مبلغ بر طبق نحو ذیل توزیع خواهند شد

شرایط عضویت در برنامه

هر مشتری ای اعم از شخص حقوقی یا حقیقی که موافقتنامۀ فی مابین با شرکت را منعقد نموده و حساب معاملاتی به نام خود افتتاح و فعالسازی کرده، می تواند در برنامۀ "عامل پم" شرکت نماید.

مشتری برای ثبت نام شدن به عنوان عامل پم لازم است گام های زیر را انجام نماید:

 1. شرایط سرویس "حساب مدیریتی پم (PAMM)" را مطالعه و پذیرش نمایید.
 2. مراحل سادۀ ثبت نام در کابینۀ شخصی انجام نمایید.

برای ثبت نام به عنوان عامل پم مشتری می بایست فقط حساب سرمایه گذاری دلاری را داشته باشد.

حساب سرمایه گذاری در ضمن انجام پروسۀ ثبت نام به عنوان عامل پم به طور خودکار افتتاح می شود.

برای مشارکت در برنامۀ "عامل پم" مدیر حساب پم می بایست در زمان ایجاد حساب مدیریتی پم (PAMM) میزان حق العمل عامل پم را تعیین نماید. در صورتی که شما قبلاً حساب مدیریتی پم (PAMM) در FIBO Group داشتید، شما لازم است از طریق کابینۀ شخصی خود درخواست مبنی بر افزودن شرط "حق العمل عامل پم" را با اشاره به شمارۀ حساب مدیریتی پم (PAMM) خود و میزان حق العمل، صادر فرمایید.

حق العمل

میزان حق العمل عامل پم طبق شرایط "پیشنهاد" تعیین و به صورت سهمی از پاداش مدیر حساب پم محاسبه می گردد. بدین قرار پرداخت حق العمل عامل پم منوط به کسب پاداش توسط مدیر حساب پم است که مشروط حصول سود در حساب مدیریتی پم (PAMM) در پایان دورۀ سرمایه گذاری یا در زمان برداشت فوری سرمایۀ مدیر (قبل از موعد مقرر) یا در زمان حذف حساب مدیریتی پم (PAMM) می باشد.

با توجه به این، عامل پم علاقه مند است که برای سرمایه گذاران بالقوه بهترین حسابهای پم (PAMM) را، تحت مدیریت حرفه ایی و آمار عملکرد مناسبی عرضه نماید که این امر به نوبۀ خود باعث رواج و گسترش سرویس حساب مدیریتی پم (PAMM) شرکت FIBO Group خواهد شد.

عامل پم در تمام مدتی که مشتری جذب شده، به عنوان سرمایه گذار حساب مدیریتی پم (PAMM) فعال است، حق العمل را دریافت می کند.
جزئیات

جهت درک جزئیات برنامۀ "عامل پم" و تصمیم گیری در مورد صلاح بودن مشارکت در آن موارد زیر به شما کمک می دهند:

سرویس "آمار حساب مدیریتی پم (PAMM)". برای استفاده از این سرویس اسم حساب مدیریتی پم (PAMM) را کلیک نمایید. با این سرویس شما می توانید تمام اطلاعات مورد نیاز در مورد کارایی و میزان ریسک عملیات تجاری مدیر را به دست بیاورید. همچنین در این قسمت پیشنهاد مدیرشامل شاخصهای تعیین کنندۀ میزان حق العمل عامل پم به صورت مفصل شرح داده شده است.

امکان ارسال سوال یا نظری برای مدیر حساب. برای انجام این کار دو راه وجود دارد:

 • درکابینۀ شخصی مشتری حساب مدیریتی (PAMM) را انتخاب نمایید.
 • صفحۀ آمار حساب مدیریتی (PAMM) را باز نمایید و به لینک "پیام برای مدیر" رجوع نمایید.

در صورتی که اطلاعات فوق را مطالعه نمودید و جواب سؤال خود را پیدا نکردید، لطفاً با بخش پشتیبانی مشتریان تماس بگیرید.اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.