• Facebook
 • YouTube
 • Telegram
 • کابینۀ شخصی
GOLD H4 چهارچوب کاهش موقت

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، فشردگی نرخ نوسانات تحت فشار خط ترند نزولی، افت موقت نرخ گذاری ها را، به همراه داشت. این افت در پی خروج خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع خرید تقویت یافت و تا خط ترند افزایشی میانه ی نوامبر که به موازات سطح پشتیبانی 1277.0 نموداری واقع می باشد نیز، ادامه یافت. دیرتر همانطور که احتمال می رفت، با فشردگی دوباره ی نرخ نوسانات بر فراز پشتیبانی خط ترند افزایشی، برخورد نمودیم و بازگشت زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، از مرز %20 اشباع فروش – منجر به شکل گیری ضربان افزایشی مابعد نرخ گذاری ها گردید. این افزایش تا مقاومت سطح هیجانی 1300.0 ادامه یافت. و در حال حاضر با موجی دیگر از کاهش یابی موقت سطح تقاضای طلا، بر فراز سطح مربوطه مواجه هستیم. اما با در نظر گیری عبور خط ترند کاهشی (جهانی) بر فراز سطح یاد شده، با احتمال شکل گیری واگرایی، فشردگی و حتی انعکاس گرایش نرخی این دارایی، در چشم اندازی میان مدت نیز، رو به رو می باشیم.

خروج به زود خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، از محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال ادامه یابی افت کوتاه مدت نرخ گذاری ها، تا شکست خط SMA-5، به موازات سطح 1300.0 وتست مابعد پشتیبانی 1297.0، خواهد افزود. و در صورت ورود آتی خطوط این شاخص به محدوه ی اشباع فروش، می توان با شکست پشتیبانی دیرتر یاد شده و تست استقامتی ابر های ایچیموکو، به موازات سطوح 1293.0 و  1290.0نیز، برخورد نمود. فاصله گیری تقریبا شدید خط SMA-5 (H4)، از پشتیبانی خط EMA-200 (D1) نیز، بر احتمال بروز کاهش نرخی موقت طلا، در آینده می افزاید. اما عبور خط ترند افزایش (بلند مدت)، پایین تر از سطح 1290.0، بر احتمال اتمام یابی افت تصحیحاتی نرخ گذاری ها در طی تست استقامتی اش نیز، خواهد افزود. بدین ترتیب، که بازگشت زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، از مرز %20 اشباع فروش و یا خروج سریع خطوط این شاخص از محدوده ی اشباع فروش در آینده،  به افت تصحیحاتی (موقت) نرخ گذاری ها پایان بخشیده و انعکاس نرخی این دارایی در پی برخورد نرخ گذاری ها با سطوح پشتیبانی 1290.0-1283.0 را، به دنبال خواهد داشت.

ورود به زود خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، به محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال شکست خط ترند نزولی، به موازات سطح 1330.0 و همچنین تست استقامتی مابعد ماکسیموم های موضعی 1307.0-1310.0 نیز، خواهد افزود. اما عبور خط ترند نزولی و استقرار این ماکسیموم های موضعی بر فراز سطح 1303.0، احتمال انعکاس گرایشی مابعد نرخ گذاری ها در پی برخوردشان با این سطح را، افزایش می نماید. بدین سبب، در صورت بازگشت زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، از مرز %80 اشباع خرید و یا خروج سریع خطوط این شاخص از محدوده ی اشباع خرید در آینده، می توان با بروز چنین انعکاس نرخی، برخورد نمود.

چنین افتی بر احتمال سقوط مابعد نرخ گذاری ها، تا پشتیبانی خط SMA-5 (D1)، به موازات سطوح 1290.0-1283.0 و همچنین تست استقامتی مینیموم های موضعی 1280.0-1277.0 نیز، می افزاید. ورود آتی خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته به محدوده ی اشباع فروش، احتمال شکل گیری چنین افتی را، افزایش خواهد داد. اما عبور خطوط شاخص ابر های ایچیموکو (D1)، پایین تر از سطح 1277.0، افت میان مدت را متوقف نموده و بر احتمال انعکاس گرایش نرخ گذاری ها در پی برخورد با سطح مربوطه نیز، می افزاید. بدین سبب، بازگشت زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، از مرز %20 اشباع فروش و یا خروج سریع خطوط این شاخص از محدوده ی اشباع فروش در آینده، بر احتمال بروز این انعکاس نرخی خواهد افزود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1303.0، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1290.0، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1323.0
 • 3 مقاومت: 1310.0
 • 2 مقاومت: 1307.0
 • 1 مقاومت: 1303.0
 •  نرخ کنونی: 1300.0
 • 1 پشتیبانی:1290.0
 • 2 پشتیبانی:1287.0
 • 3 پشتیبانی:1280.0
 • 4 پشتیبانی:1277.0

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.

 


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.