• Facebook
 • YouTube
 • Telegram
 • کابینۀ شخصی
GBPUSD H4 احتمال تضعیف یابی خریداران

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، نزدیکی نرخ گذاری ها به خط ترند نزولی با افت موقت نرخ گذاری ها همراه گردید. بازگشت زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic از مرز %80 اشباع خرید، قوه ی فروشندگان را، افزایش داد و ورود مابعد خطوط این شاخص نوسان گر به محدوده ی اشباع فروش، این افت را تا مینیموم موضعی 1.2500-1.2470 ترویج بخشید. اما ورود خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic به محدوده ی اشباع خرید، افت موقت را متوقف نمود و هم اکنون نیز با تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز خط ترند افزایشی اواسط دسامبر، مواجه می باشیم.

خروج خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع خرید بر احتمال ادامه یابی کاهش کوتاه مدت خواهد افزود. چنین افتی می تواند شکست پشتیبانی 1.2870 و حتی تست استقامتی مینیموم موضعی 1.2830/15 را نیز، به دنبال داشته باشد. گیر افتادن نرخ گذاری ها پایین تر از خط SMA-5 (H4) بر احتمال توقف یابی گرایش افزایشی و شکل گیری کانال گرایش افقی خواهد افزود. مسلما در صورت ورود آتی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع فروش، می توان با شکست پشتیبانی 1.2830 و همچنین تست استقامتی پشتیبانی ابر های ایچیموکو (D1)، به موازات سطوح 1.2800-1.2770 نیز، مواجه شد.

در این بین، می توان با توقف یابی گرایش نزولی در پی برخورد با سطوح بالا تر یاد شده نیز، برخورد نمود. چرا که پایین تر از این بازه با عبور پشتیبانی خط EMA-200 (H4) مواجه می باشیم. و تست استقامتی این سطح به توقف یابی گرایش نزولی و ادامه یابی گرایش افزایشی (کلی) نرخ گذاری ها در پی تست بازه ی پشتیبانی 1.2730-1.2700 خواهد انجامید. بازگشت زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) از مرز %20 اشباع فروش و یا خروج سریع خطوط این شاخص از محدوده ی اشباع فروش، عامل اصلی شکل گیری این انعکاس نرخی به شمار می رود.

تست استقامتی مقاومت ابر های ایچیموکو (D1)، به موازات سطوح 1.2900 و 1.2930، بر احتمال فشردگی به زود نرخ گذاری ها خواهد افزود. به همین دلیل نیز، تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح 1.2930 می توان با ادامه یابی تحکیمات میان مدت نرخ گذاری ها برخورد نمود. اما خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال افت قوه ی خریداران و عدم دست یابی نرخ گذرای ها به سطح هیجانی 1.3000 نیز، خواهد افزود. علاوه بر این عبور خط EMA-200 (D1) بر فراز سطح یاد شده بر احتمال افت میان مدت نرخ گذرای ها می افزاید.

شکست آتی خط SMA-5 (D1)، به موازات سطح 1.2800 بر احتمال تست استقامتی پشتیبانی 1.2700 می افزاید. و تنها در صورت خروج موفقیت آمیز خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع خرید می توان با وقوع افول بلقوه ی نرخ GBP برخورد نمود. مسلما ورود آتی خطوط این شاخص نوسان گر به محدوده ی اشباع فروش،  بر احتمال شکست پشتیبانی 1.2700 و تست استقامتی سطح 1.2600 نیز، خواهد افزود. اما بازگشت زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از مرز %20 اشباع فروش و یا خروج سریع خطوط این شاخص از محدوده ی اشباع فروش بر احتمال اتمام یابی افت میان مدت این جفت ارزی خواهد افزود.

دست یابی دوباره ی نرخ گذاری ها به مینیموم های موضعی 1.2500–1.2470، تنها در صورت شکست خط ترند افزایشی، به موازات سطح 1.2600 و گیر افتادن مابعد نرخ گذاری ها پایین تر از این سطح، امکان پذیر جلوه خواهد نمود. نزدیکی آتی نرخ گذاری ها به سطح هیجانی 1.3000 بر احتمال افت موقت GBP افزوده و تنها پس از اتمام یابی این افت تصحیحاتی می توان با ادامه یابی گرایش افزایشی (کلی) نرخ گذاری ها برخورد نمود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.2900، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.2800، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.3000
 • 3 مقاومت: 1.2970
 • 2 مقاومت: 1.2930
 • 1 مقاومت: 1.2900
 •  نرخ کنونی: 1.2887
 • 1 پشتیبانی:1.2800
 • 2 پشتیبانی:1.2700
 • 3 پشتیبانی:1.2600
 • 4 پشتیبانی:1.2500

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.