• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
رزیابی بنیادی بازار به تاریخ 22.05.2020

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت08:30 ** GMTانگلستان – تغییر نرخ خرده فروشی با حساب هزینه سوخت
ساعت08:30 ** GMTانگلستان – تغییر نرخ خرده فروشی به استثناء هزینه سوخت
ساعت08:30 ** GMTانگلستان – وام خالص بخش دولتی

این گزارش برای آپریل بوده. بنابراین، فقط داده های غیر منتظره قوی تر در مقایسه با پیش بینی می توانند GBP را در زمان انتشار تقویت کنند. کاهش فراتر از نرخ پیش بینی، فشاری اضافی بر GBP وارد می کند.


ساعت11:30 ** GMTیورو - گزارش بانک مرکزی اروپا از نشست سیاست های مالی
این گزارش 4 هفته پس از نشست سیاست کمیته مالی بانک مرکزی اروپا منتشر شده است، بنابراین این گزارش از درجه اهمیت پایینی برخوردار است.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.