مشخصات قراردادهای CFD

تیکر مارجین اولیه، به دلار اسپرد حداکثر حجم مجاز یک معامله1 تاریخ انقضاء
GLD.DEC8 (Gold) 2500 0,5 USD 10 29.11.2018
SLVR.DEC8 (Silver) 2500 2 cents 10 29.11.2018
COPPER.DEC8 (Copper) 1500 0,5 cent 10 29.11.2018
USOIL.JAN9 (Crude Oil) 1500 8 cents 10 19.12.2018
NATGAS.DEC8 (Natural Gas) 1000 1,5 cents 10 27.11.2018
GASLN.DEC8 (Gasoline) 1500 0,25 cent 10 29.11.2018
HTOIL.DEC8 (Heating Oil) 1500 0,25 cent 10 29.11.2018
CORN.DEC8 (Corn) 500 1 cent 10 29.11.2018
WHEAT.DEC8 (Wheat) 700 1 cent 10 29.11.2018
SOY.JAN9 (Soybeans) 700 1 cent 10 28.12.2018

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

 

نرخ مس، بنزین، سوخت بخاری، ذرت، گندم، سویا و قند بر حسب سنت (cent) محاسبه می شود، بقیۀ نماد ها بر اساس دلار آمریکا نرخ گذاری شده اند.

مارجین جهت گرفتن و نگهداشتن دو پوزیشن قفل شده (locked positions) برای یک ابزار مالی برابر با ¼ مارجین اولیه برای هر یک از معاملات باز شده می باشد.

قابل توجه است که تیکر های WHEAT، CORN و ... قابل خرید و فروش نمی باشند. در این گونه ابزارها (شاخصها) شما می توانید نمودار نفت، طلا یا یکی از شاخصهای بورسی درطی مدت زمان طولانی را مشاهده و برای تحلیل و آنالیز استفاده نمایید.

سلب مسئولیت:

تمام قراردادهایCFD بر اساس واحد قیمتی مبتنی برا محاسبات و آلگاریتمهای طراحی شده توسط شرکت FIBO Group می باشند.
واحد قیمتی که بوسیلۀ روش فوق تولید شده و مشخصات قرارداد های مابالتفاوت ارائه شده توسط FIBO Group منحصر به فرد و در مالکیت شرکت FIBO Group هستند.

تیکر مارجین اولیه، به دلار اسپرد حداکثر حجم مجاز یک معامله1 تاریخ انقضاء
SUGAR.MAR9 (Sugar) 400 0,05 cent 10 27.02.2019
US500.DEC8 (US 500) 1700 USD 1 10 20.12.2018
USTECH.DEC8 (US Tech 100) 1000 USD 1 10 20.12.2018
US30.DEC8 (US 30) 1000 USD 8 10 20.12.2018
JAP225.DEC8 (Japan 225) 1000 USD 20 10 12.12.2018
GERMAN.DEC8 (Germany 30) 3000 EUR 2 10 20.12.2018
ESTX50.DEC8 (Euro 50) 700 EUR 4 10 20.12.2018
UK100.DEC8 (UK 100) 1000 GBP 3,5 10 20.12.2018
$INDEX.DEC8 (Dollar Index) 800 USD 0,08 10 14.12.2018

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

 

نرخ مس، بنزین، سوخت بخاری، ذرت، گندم، سویا و قند بر حسب سنت (cent) محاسبه می شود، بقیۀ نماد ها بر اساس دلار آمریکا نرخ گذاری شده اند.

مارجین جهت گرفتن و نگهداشتن دو پوزیشن قفل شده (locked positions) برای یک ابزار مالی برابر با ¼ مارجین اولیه برای هر یک از معاملات باز شده می باشد.

قابل توجه است که تیکر های WHEAT، CORN و ... قابل خرید و فروش نمی باشند. در این گونه ابزارها (شاخصها) شما می توانید نمودار نفت، طلا یا یکی از شاخصهای بورسی درطی مدت زمان طولانی را مشاهده و برای تحلیل و آنالیز استفاده نمایید.

سلب مسئولیت:

تمام قراردادهایCFD بر اساس واحد قیمتی مبتنی برا محاسبات و آلگاریتمهای طراحی شده توسط شرکت FIBO Group می باشند.
واحد قیمتی که بوسیلۀ روش فوق تولید شده و مشخصات قرارداد های مابالتفاوت ارائه شده توسط FIBO Group منحصر به فرد و در مالکیت شرکت FIBO Group هستند.

نوع قرارداد

جدول زمانبندی جلسات تجاری قراردادهای CFD (برای تجارت)، EET

جدول زمانبندی جلسات تجاری قراردادهای CFD (برای آنالیز)، EET

Gold (طلاء)

دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00 

دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00 

Silver (نقره)

دوشنبه-جمعه: 15:00-21:00 دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00

Copper (مس)

دوشنبه-جمعه: 15:00-21:00 دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00

Crude Oil (نفت)

دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00

دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00

Natural Gas (گاز طبیعی)

دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00 دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00

Gasoline (بنزین)

دوشنبه-جمعه: 16:00-22:00 دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00

Heating Oil (سوخت بخاری)

دوشنبه-جمعه: 16:00-22:00 دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00

Corn (ذرت)

دوشنبه-جمعه: 16:30-21:00 دوشنبه-جمعه: 3:00-15:45; 16:30-21:00

Wheat (گندم)

دوشنبه-جمعه: 16:30-21:00 دوشنبه-جمعه: 3:00-15:45; 16:30-21:00

Soybeans (سویا)

دوشنبه-جمعه: 16:30-21:00 دوشنبه-جمعه: 3:00-15:45; 16:30-21:00

Sugar (قند)

دوشنبه-جمعه: 15:10-20:00 دوشنبه-جمعه: 10:30-20:00
US 500

دوشنبه-جمعه: 1:00-23:00

دوشنبه-جمعه: 1:00-23:00

US Tech 100 دوشنبه-جمعه: 1:00-23:00 دوشنبه-جمعه: 1:00-23:00
US 30 دوشنبه-جمعه: 1:00-23:00 دوشنبه-جمعه: 1:00-23:00

Japan 225

دوشنبه-جمعه: 16:00-23:00 دوشنبه-جمعه: 1:00-23:00

Germany 30

دوشنبه-جمعه: 9:00-23:00

دوشنبه-جمعه: 9:00-23:00

Euro 50

دوشنبه-جمعه: 9:00-23:00

دوشنبه-جمعه: 9:00-23:00
UK 100

دوشنبه-جمعه: 10:00-23:00

دوشنبه-جمعه: 3:00-9:50, 10:00-23:00

US Dollar Index (شاخص دلار امریکا)

دوشنبه-جمعه: 3:00-24:00 دوشنبه-جمعه: 3:00-24:00
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.