مشخصات قراردادها

نمایش مارجین

نمایش ارزش یک پیپ

نمایش سواپ

جفت ارز اسپرد معمولی حداکثر حجم مجاز یک معامله1 سواپ2 Standard lot size مارجین مارجین پوزیشن قفل شده3 One point value حق العمل ساعات معاملاتی EET4
Long Short
AUD/CAD 2.5 100 -0,15 -0,05 1 000 AUD 72 220 USC 18 055 USC 7,48 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
AUD/CHF 2.5 100 0,35 -0,7 1 000 AUD 72 220 USC 18 055 USC 10,08 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
AUD/JPY 2.5 100 0,25 -0,66 1 000 AUD 72 220 USC 18 055 USC 8,82 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
AUD/NZD 2.6 100 -0,1 -0,2 1 000 AUD 72 220 USC 18 055 USC 6,89 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
AUD/USD 1.2 100 -0,22 0,1 1 000 AUD 72 220 USC 18 055 USC 10 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
CAD/CHF 3 100 0,25 -0,9 1 000 CAD 74 794 USC 18 699 USC 10,08 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
CAD/JPY 2 100 0,3 -0,65 1 000 CAD 74 794 USC 18 699 USC 8,82 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
CHF/JPY 2 100 -0,55 0,07 1 000 CHF 100 776 USC 25 194 USC 8,82 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/AUD 2.5 100 -1,35 0,7 1 000 EUR 113 290 USC 28 323 USC 7,22 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/CAD 2 100 -1,2 0,65 1 000 EUR 113 290 USC 28 323 USC 7,48 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/CHF 1.4 100 0,05 -0,25 1 000 EUR 113 290 USC 28 323 USC 10,08 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/GBP 1.2 100 -0,46 0,22 1 000 EUR 113 290 USC 28 323 USC 12,5 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/JPY 1.5 100 -0,29 0,05 1 000 EUR 113 290 USC 28 323 USC 8,82 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/NOK 25 100 -18 -6,6 1 000 EUR 113 290 USC 28 323 USC 1,17 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/NZD 5 100 -1,4 0,6 1 000 EUR 113 290 USC 28 323 USC 6,89 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/SEK 25 100 -2,5 -7 1 000 EUR 113 290 USC 28 323 USC 1,1 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/SGD 3.5 100 -1,5 0,23 1 000 EUR 113 290 USC 28 323 USC 7,29 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/USD 0.6 100 -1,36 0,59 1 000 EUR 113 290 USC 28 323 USC 10 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
GBP/AUD 3 100 -0,9 0,2 1 000 GBP 125 030 USC 31 258 USC 7,22 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
GBP/CAD 3 100 -0,75 0,23 1 000 GBP 125 030 USC 31 258 USC 7,48 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
GBP/CHF 2.5 100 0,35 -0,82 1 000 GBP 125 030 USC 31 258 USC 10,08 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
GBP/JPY 2.5 100 0,19 -0,59 1 000 GBP 125 030 USC 31 258 USC 8,82 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
GBP/NZD 7 100 -0,7 0,25 1 000 GBP 125 030 USC 31 258 USC 6,89 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
GBP/USD 1.2 100 -0,8 0,28 1 000 GBP 125 030 USC 31 258 USC 10 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
NZD/CAD 3.5 100 -0,2 -0,11 1 000 NZD 68 910 USC 17 228 USC 7,48 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
NZD/CHF 3 100 0,28 -0,78 1 000 NZD 68 910 USC 17 228 USC 10,08 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
NZD/JPY 3 100 0,21 -0,6 1 000 NZD 68 910 USC 17 228 USC 8,82 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
NZD/USD 1.6 100 -0,2 0,1 1 000 NZD 68 910 USC 17 228 USC 10 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/CAD 1.2 100 0,15 -0,4 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,48 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/CHF 1.2 100 0,59 -1,1 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 10,08 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/DKK 8 100 2,5 -9 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 1,52 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/JPY 1 100 0,51 -1,03 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 8,82 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/NOK 20 100 -1 -9 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 1,17 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/SEK 20 100 1,55 -14 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 1,1 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/SGD 3 100 0,15 -0,55 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,29 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/ZAR 40 100 -27 8 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,7 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
تیکر اسپرد معمولی حداکثر حجم مجاز یک معامله1 سواپ2 Standard lot size مارجین مارجین پوزیشن قفل شده3 One point value حق العمل ساعات معاملاتی EET4
Long Short
XAG/USD 2 cents 100 -0,07 0,02 50 oz tr 73 000 USC 18 250 USC 5 USC 0 Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -5,06 2,7 1 oz tr 124 480 USC 31 120 USC 1 USC 0 Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355

لوریج

نمایش مارجین

تیکر اسپرد معمولی حداکثر حجم مجاز یک معامله1 سواپ2 Standard lot size مارجین مارجین پوزیشن قفل شده One point value حق العمل ساعات معاملاتی EET
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 10000 100 -0,199 % 0,01 BTC 330,9 USC 82,72 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
BCH.cent (Bitcoin Cash) 1600 100 -0,199 % 0,01 BCH 9 USC 2,26 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
DASH.cent (Dash) 600 1000 -0,199 % 0,01 DASH 6,4 USC 1,6 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % 0,01 ETC 0,4 USC 0,09 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETH.cent (Ethereum) 800 1000 -0,199 % 0,01 ETH 8,5 USC 2,12 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
LTC.cent (Litecoin) 300 1000 -0,199 % 0,01 LTC 2,2 USC 0,56 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
XMR.cent (Monero) 300 1000 -0,199 % 0,01 XMR 4,3 USC 1,07 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
XRP.cent (Ripple) 100 1000 -0,199 % 1 XRP 2,9 USC 0,73 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
ZEC.cent (Zcash) 400 1000 -0,199 % 0,01 ZEC 5,4 USC 1,36 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).

2 ارقام این ستون بیانگر درآمد یا هزینه ایی (بر حسب پیپ) است که در صورت باز نگه داشتن یک پوزیشن طی مدت بیش از یک روز تعلق می گیرد. میزان سواپ بر اساس نرخ بهره کوتاه مدت بانکی جفت ارز مورد مبادله تعیین می شود. به علت این که زمان سررسید قراردادهای ارزی دو روز کاری پس از انجام معامله محسوب می شود، لذا تاریخ سررسید معاملات باز شده در روز چهارشنبه در روز دوشبنبه صورت می پذیرد. بدین علت، در صورت بسته نشدن یک پوزیشن در شب چهارشنبه به پنجشنبه، میزان سواپ سه برابر افزایش پیدا می کند.

3 برای معاملات هج شده، مبلغ مارجین (وجه الضمان) طبق روش زیر محاسبه می شود: مثلاً در حساب معاملاتی دو معاملۀ معکوس باز شده: معاملۀ خرید 1 لات EURUSD و معاملۀ فروش 1 لاتEURUSD . در صورتی که لوریج حساب معاملاتی یک به صد باشد، در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 میزان مارجین معاملات فوق طبق فرمول: 250 یورو + 250 یورو = 500 یورو است.

4 در بازۀ زمانی بین ساعت 23:55 تا 00:05 (رول آور بانکی) به علت کاهش میزان نقدشوندگی در بازار، امکان افزایش میزان اسپرد و سطح گذاشتن اردر، زمان اجرای دستورات مشتریان، فقط امکان بستن معامله و همچنین ممانعت از امکان عملیات تجاری به صورت کلی، وجود دارد.

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

2 میزان اسواپ بر اساس نرخ بهرۀ سالیانه قیمت پوزیشن محاسبه می شود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.

اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.