مشخصات قراردادها

نمایش مارجین

نمایش ارزش یک پیپ

نمایش سواپ

جفت ارز اسپرد معمولی1 حداکثر حجم مجاز یک معامله2 سواپ3 Standard lot size مارجین مارجین پوزیشن قفل شده4 One point value حق العمل ساعات معاملاتی EET
Long Short
AUD/CAD 2.5 100 0,02 -0,32 1 000 AUD 71 100 USC 17 775 USC 7,66 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
AUD/CHF 2.5 100 0,3 -0,75 1 000 AUD 71 100 USC 17 775 USC 10,04 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
AUD/JPY 2.5 100 0,25 -0,8 1 000 AUD 71 100 USC 17 775 USC 8,89 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
AUD/NZD 2.6 100 -0,03 -0,4 1 000 AUD 71 100 USC 17 775 USC 6,56 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
AUD/USD 1.2 100 -0,14 -0,02 1 000 AUD 71 100 USC 17 775 USC 10 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
CAD/CHF 3 100 0,23 -0,8 1 000 CAD 76 564 USC 19 141 USC 10,04 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
CAD/JPY 2 100 0,25 -0,55 1 000 CAD 76 564 USC 19 141 USC 8,89 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
CHF/JPY 2 100 -0,46 0,1 1 000 CHF 100 392 USC 25 098 USC 8,89 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/AUD 2.5 100 -1,35 0,55 1 000 EUR 114 600 USC 28 650 USC 7,11 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/CAD 2 100 -1 0,63 1 000 EUR 114 600 USC 28 650 USC 7,66 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/CHF 1.4 100 0,06 -0,2 1 000 EUR 114 600 USC 28 650 USC 10,04 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/GBP 1.2 100 -0,47 0,23 1 000 EUR 114 600 USC 28 650 USC 13,02 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/JPY 1.5 100 -0,31 0,05 1 000 EUR 114 600 USC 28 650 USC 8,89 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/NOK 25 100 -17 -6,6 1 000 EUR 114 600 USC 28 650 USC 1,21 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/NZD 5 100 -1,3 0,7 1 000 EUR 114 600 USC 28 650 USC 6,56 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/SEK 25 100 -11 -2,8 1 000 EUR 114 600 USC 28 650 USC 1,11 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/SGD 3.5 100 -1,25 0,38 1 000 EUR 114 600 USC 28 650 USC 7,26 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/USD 0.6 100 -1,22 0,71 1 000 EUR 114 600 USC 28 650 USC 10 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
GBP/AUD 3 100 -0,93 0,28 1 000 GBP 130 200 USC 32 550 USC 7,11 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
GBP/CAD 3 100 -0,45 0,12 1 000 GBP 130 200 USC 32 550 USC 7,66 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
GBP/CHF 2.5 100 0,47 -0,78 1 000 GBP 130 200 USC 32 550 USC 10,04 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
GBP/JPY 2.5 100 0,21 -0,62 1 000 GBP 130 200 USC 32 550 USC 8,89 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
GBP/NZD 7 100 -0,7 0,2 1 000 GBP 130 200 USC 32 550 USC 6,56 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
GBP/USD 1.2 100 -0,81 0,34 1 000 GBP 130 200 USC 32 550 USC 10 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
NZD/CAD 3.5 100 -0,08 -0,12 1 000 NZD 65 620 USC 16 405 USC 7,66 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
NZD/CHF 3 100 0,23 -0,63 1 000 NZD 65 620 USC 16 405 USC 10,04 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
NZD/JPY 3 100 0,22 -0,5 1 000 NZD 65 620 USC 16 405 USC 8,89 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
NZD/USD 1.6 100 -0,17 0,05 1 000 NZD 65 620 USC 16 405 USC 10 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/CAD 1.2 100 0,12 -0,46 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,66 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/CHF 1.2 100 0,69 -1,1 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 10,04 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/DKK 8 100 2,3 -8,5 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 1,54 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/JPY 1 100 0,56 -0,98 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 8,89 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/NOK 20 100 -4 -15 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 1,21 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/SEK 20 100 -0,02 -16 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 1,11 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/SGD 3 100 0,15 -0,67 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,26 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/ZAR 40 100 -33 10,5 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,69 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
تیکر اسپرد معمولی1 حداکثر حجم مجاز یک معامله2 سواپ3 Standard lot size مارجین مارجین پوزیشن قفل شده4 One point value حق العمل ساعات معاملاتی EET
Long Short
XAG/USD 2 cents 100 -0,07 0,02 50 oz tr 73 100 USC 18 275 USC 5 USC 0 Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -4,9 2,5 1 oz tr 122 750 USC 30 688 USC 1 USC 0 Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355

لوریج

نمایش مارجین

تیکر اسپرد معمولی حداکثر حجم مجاز یک معامله1 سواپ2 Standard lot size مارجین مارجین پوزیشن قفل شده One point value حق العمل ساعات معاملاتی EET
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 12000 100 -0,199 % 0,01 BTC 2 122,8 USC 531 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
BCH.cent (Bitcoin Cash) 2000 100 -0,199 % 0,01 BCH 142,2 USC 35,56 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
DASH.cent (Dash) 1000 1000 -0,199 % 0,01 DASH 51,9 USC 12,97 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETC.cent (Ethereum Classic) 300 1000 -0,199 % 0,01 ETC 3,2 USC 0,79 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETH.cent (Ethereum) 1200 1000 -0,199 % 0,01 ETH 65,8 USC 16,46 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
LTC.cent (Litecoin) 400 1000 -0,199 % 0,01 LTC 17 USC 4,24 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
XMR.cent (Monero) 350 1000 -0,199 % 0,01 XMR 35,4 USC 8,85 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
XRP.cent (Ripple) 300 1000 -0,199 % 1 XRP 14,9 USC 3,74 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
ZEC.cent (Zcash) 1000 1000 -0,199 % 0,01 ZEC 39,4 USC 9,86 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri

1 توجه فرمایید که در بازۀ زمانی بین ساعت 23:55 تا 00:05 (رول آور بانکی) به علت کاهش میزان نقدشوندگی در بازار، امکان افزایش میزان اسپرد و زمان اجرای دستورات مشتریان وجود دارد.

2 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).

3 ارقام این ستون بیانگر درآمد یا هزینه ایی (بر حسب پیپ) است که در صورت باز نگه داشتن یک پوزیشن طی مدت بیش از یک روز تعلق می گیرد. میزان سواپ بر اساس نرخ بهره کوتاه مدت بانکی جفت ارز مورد مبادله تعیین می شود. به علت این که زمان سررسید قراردادهای ارزی دو روز کاری پس از انجام معامله محسوب می شود، لذا تاریخ سررسید معاملات باز شده در روز چهارشنبه در روز دوشبنبه صورت می پذیرد. بدین علت، در صورت بسته نشدن یک پوزیشن در شب چهارشنبه به پنجشنبه، میزان سواپ سه برابر افزایش پیدا می کند.

4 برای معاملات هج شده، مبلغ مارجین (وجه الضمان) طبق روش زیر محاسبه می شود: مثلاً در حساب معاملاتی دو معاملۀ معکوس باز شده: معاملۀ خرید 1 لات EURUSD و معاملۀ فروش 1 لاتEURUSD . در صورتی که لوریج حساب معاملاتی یک به صد باشد، در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 میزان مارجین معاملات فوق طبق فرمول: 250 یورو + 250 یورو = 500 یورو است.

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

2 میزان اسواپ بر اساس نرخ بهرۀ سالیانه قیمت پوزیشن محاسبه می شود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.

اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.