• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
ارزیابی نوسانات نرخی به تاریخ ۱۱.۰۲.۲۰۲۰

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار USDX


نرخ گذاری ها تا مقاومت ۹۹.۰۵ افزایش یافته اند. در صورت اصلاح نرخی می توان با افت دلار تا پشتیبانی ۹۸.۴۵ رو به رو شد.
سخنرانی امروز جروم پاول افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار را به دنبال خواهد داشت.

جفت ارزی EUR/USD

نرخ گذاری ها به پشتیبانی ۱.۰۹۰۰ نزدیکتر شده اند. شکست آتی این پشتیبانی می تواند با افت بیشتر نرخ گذاری های یورو تا سطوح ۱.۰۹۰۰-۱.۰۸۸۵ نیز ادامه یابد. تا قبل از شکست این بازه ی نرخی می توان با افزایش اصلاحی یورو تا سطوح ۱.۱۰۰۰-۱.۰۹۶۰ رو به رو بود.
سخنرانی امروز کریستین لاگارد افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو را به دنبال خواهد داشت.

جفت ارزی GBP/USD


نرخ گذاری ها بر فراز پشتیبانی ۱.۲۹۲۰ استحکام یافته اند. منفی رقم خوردن آمار امروز تولیدات ناخالص داخلی بریتانیا افت ارزی پوند را به همراه داشت. افت آتی این جفت ارزی می تواند تا سطح ۱.۲۸۰۰ نیز، ادامه داشته باشد. 
تا قبل از تحکیم یابی قیمت پوند بر فراز بازه ی نرخی ۱.۲۹۷۵-۱.۲۹۶۰ می توان با ادامه یابی افت نرخ گذاری ها رو به رو بود.
سخنرانی امروز مارک کارنی افزایش نرخ نوسانات ارزی پوند را به دنبال خواهد داشت.

جفت ارزی USD/JPY


نرخ گذاری ها تا مقاومت ۱۰۹.۷۰ افزایش یافته اند. این افزایش می تواند تا سطح ۱۱۰.۰۰ نیز ادامه داشته باشد. افت اصلاحی دلار هم می تواند تا پشتیبانی ۱۰۹.۵۰ ادامه یابد. 


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.