• Facebook
 • YouTube
 • Telegram
 • کابینۀ شخصی
USOIL H4 در آستانه ی تست استقامتی مینیموم ۲ ساله

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، فشردگی نرخ گذاری ها بر فراز بنیاد بازار، شکست سطح هیجانی 50.00 (مندرج در پیشنهادات مقاله ی قبلی) را به همراه داشت. همانطور که دیر تر پیش بینی نمودیم، ورود خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic به محدوده ی اشباع فروش، با تقویت یابی فروشندگان و شکست مینیموم موضعی 49.00 همراه گردید. این افت نرخی تا پشتیبانی 45.00 ادامه یافت. احتمال شکست این پشتیبانی و دست یابی نرخ گذاری ها به بازه ی های نرخی 43.50-43.00 و 42.50-42.00 نیز، همواره موجود می باشد. پشتیبانی 43 به عنوان سطحی بسیار قوی محسوب می گردد و مینیموم 42.00 نیز به مدت دو سال از افت شدید قیمت نفت جلوگیری نمود. به همین دلیل، تست استقامتی این دو سطح در آینده ای نزدیک می تواند با انعکاس گرایشی نرخ گذاری ها همراه گردد.

ورود دوباره ی خطوط شاخص 4 ساعته ی stochastic به محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال تقویت یابی بیشتر فروشندگان و شکست آتی پشتیبانی 45.50 افزوده و می تواند تست استقامتی مابعد سطح 45.00 را نیز، به همراه داشته باشد. تست استقامتی این سطح افزایش موقت نرخ گذاری ها را به دنبال خواهد داشت. و ورود آتی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع خرید می تواند به شکست مقاومت خط SMA-5 (H4)، سطوح 46.00/50 و همچنین تست استقامتی مابعد ماکسیموم های موضعی 47.00 و 48.00 نیز، بی انجامد. فاصله گیری نسبتا شدید خط SMA-5 (H4) از مقاومت خط EMA-200 (H4)، بر احتمال شکل گیری افزایش موقت نرخ گذاری ها، در آینده ای نزدیک می افزاید.

در این بین، انعکاس یابی زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic از مرز %80 اشباع خرید و یا خروج سریع خطوط این شاخص از محدوده ی اشباع خرید – بر احتمال انعکاس یابی نرخ گذاری ها در پی برخوردشان با سطوح مقاومت 47.00-48.00 خواهد افزود. چنین سناریویی می تواند تضعیف قوه ی خریداران و ادامه یابی گرایش فلت نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال افقی 45.00-48.00 را، به دنبال داشته باشد.

گیر افتادن نرخ گذاری ها پایین تر از بازه ی نرخی 45.50-45.00، بر احتمال افت مابعد نرخ گذاری ها تا سطوح 44.00، 43.50 و 43.00 نیز، خواهد افزود. اما تست استقامتی این سطوح می تواند با شکل گیری افزایش تصحیحاتی (موقت) نرخ گذاری های نفتی، همراه گردد. خروج به زود خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال تحکیم یابی موقت نرخ گذاری ها بر فراز سطح 45.00 خواهد افزود. اما خروج خطوط این شاخص از محدوده ی یاد شده، پس از شکسته شدن بازه ی پشتیبانی 45.00-44.50 – گرایش نزولی نرخ نفت را، بر فراز بازه ی پشتیبانی 44.00-43.50 متوقف خواهد نمود.

در صورت ورود آتی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع خرید، با احتمال تقویت یابی خریداران و شکست خط SMA-5 (D1)، سطوح 47.00-48.00 و همچنین تست استقامتی مابعد سطح هیجانی 50.00 نیز، مواجه خواهیم شد. فاصله گیری نسبتا شدید خط SMA-5 (D1) از مقاومت خط EMA-200 (D1)، بر احتمال شکل گیری افزایش میان مدت نرخ گذاری ها، در آینده ای نزدیک می افزاید. انعکاس یابی زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic از مرز %80 اشباع خرید و یا خروج سریع خطوط این شاخص از محدوده ی اشباع خرید – بر احتمال انعکاس یابی نرخ گذاری ها در پی برخوردشان با سطوح مقاومت 48.00-50.00 می افزاید.

سطح هیجانی 50.00 نموداری به عنوان سطحی تقریبا قوی، به شمار می رود. چرا که تحت فشار ابر های ایچیموکو (D1) نیز، استقرار دارد. تست استقامتی آتی محدوده ی مقاومت 48.00-50.00 نموداری، می تواند با تضعیف یابی دوباره ی خریداران و شکل گیری کانال افقی همراه گردد. اما در صورت سیر آتی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، در محدوده ی اشباع فروش و یا ورود دوباره ی این خطوط به محدوده ی یاد شده، با افول مابعد نرخ گذاری ها، تا سطوح پشتیبانی 43.50-42.00 مواجه خواهیم شد. این محدوده تنها مانع سقوط شدید قیمت نفت، تا سطوح 40.00 $  و حتی 25.00 $، به شمار می رود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 48.00، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 45.00، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:  60.00
 • 3 مقاومت:  54.00
 • 2 مقاومت:  50.00
 • 1 مقاومت:  48.00
 •  نرخ کنونی: 46.09
 • 1 پشتیبانی:  45.00
 • 2 پشتیبانی:  43.50
 • 3 پشتیبانی:  42.00
 • 4 پشتیبانی:  40.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.

 


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.