• Facebook
 • YouTube
 • Telegram
 • کابینۀ شخصی
USOIL H4 فشردگی نرخ گذاری ها بر فراز بنیاد بازار به چه خواهد انجامید؟

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، در پی خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic از محدوه ی اشباع فروش، با تقویت یابی موقت خریداران برخورد نمودیم. و همانطور که دیرتر انتظار می رفت، فاصله گیری شدید خط SMA-5 (D1)، از مقاومت خط EMA-200 (D1)، افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها، تا سطوح مقاومت 53/00 و 54.30 نموداری را، به دنبال داشت. افت مابعد نرخ گذاری ها در پی تست استقامتی این سطوح نرخ گذاری ها را در چهارچوب کانالی افقی به دام انداخط. اما تحکیمات اخیر نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (D1) می تواند افزایش کند قیمت طلای سیاه را، به دنبال داشته باشد.

ورود به زود خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic به محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال شکست مقاومت 53.00 و تست استقامتی مابعد بازه ی ماکسیموم 54.00–54.50 می افزاید. اما در صورت بازگشت زود هنگام خطوط این شاخص از مرز %80 اشباع خرید و یا خروج زود هنگام شان از محدوده ی یاد شده – می توان با انعکاس یابیگرایش افزایشی در پی برخورد با مقاومت 53.00 و بازه ی 54.00–54.50 نیز، برخورد نمود.

اما ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع فروش، به موازات گیر افتادن نرخ گذاری ها پایین تر از ابر های ایچیموکو (H4)، بر احتمال ادامه یابی افول نرخی نفت تا سطح پشتیبانی 52.00  و مینیموم 51.00 نیز، خواهد افزود. نزدیکی آتی نرخ گذاری ها به خط ترند افزایشی و سطح هیجانی 50.00 می تواند با انعکاس نرخی همراه گردد و ادامه یابی تحکیمات کند نرخ گذاری ها را، به دنبال داشته باشد.

در نمودار 24 ساعته، با ادامه یابی کانال افقی 49.00–54.50 مواجه هستیم و در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (D1) می توان با ادامه یابی افزایش موقت برخورد نمود. در صورت کاهش یابی نرخ گذاری ها پایین تر از خط SMA-5 (D1) می توان با تست استقامتی بازه ی مینیموم 50.00–49.00 مواجه شد. عامل اصلی چنین افتی – ورود خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic به محدوده ی اشباع فروش به شمار می رود.

از سویی دیگر، بازگشت خطوط این شاخص بازگشت زود هنگام خطوط این شاخص از مرز %20 اشباع فروش و یا خروج زود هنگام شان از محدوده ی یاد شده، می توان با ادامه یابی گرایش افقی برخورد نمود. در صورت ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع خرید، می توان با تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (D1) و شکست بازه ی مقاومت 53.00–54.00 رو به رو شد. اما تست استقامتی ماکسیموم 54.50 می تواند با افت مابعد نرخ گذاری هاهمراه گردد. چرا که بر فراز این سطح با عبود مقاومت ابر های ایچیموکو (D1) مواجه می باشیم.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 53.00، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 52.00، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 55.00
 • 3 مقاومت: 54.50
 • 2 مقاومت: 54.00
 • 1 مقاومت: 53.00
 •  نرخ کنونی: 52.51
 • 1 پشتیبانی: 52.00
 • 2 پشتیبانی: 51.00
 • 3 پشتیبانی: 50.00
 • 4 پشتیبانی: 49.50

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.