• Facebook
 • YouTube
 • Telegram
 • کابینۀ شخصی
Gold H4 ایست موقت گرایش صعودی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، تست خط ترند افزایشی و سطح هدفی 1317.0، با افت مابعد نرخ گذاری ها تا پشتیبانی ابر های ایچیموکو D1 و سطح هیجانی 1300.0 همراه گردید. و همانطور که دیر تر احتمال می رفت، در پی فاصله گیری شدید خط SMA-5 D1 از پشتیبانی خط EMA-200 D1 و همچنین ورود خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic به محدوده ی اشباع فروش – با بروز این افت برخورد نمودیم. اما تست و نفوذ کاذب مابعد سطح هیجانی 1300.0 با انعکاس گرایش میان مدت همراه گردید. در پی خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic D1 از محدوده ی اشباع فروش با آغاز یابی دوباره ی گرایش افزایشی طلا برخورد نمودیم. اما با توجه به نزدیکی فعلی نرخ گذاری ها با خط میانه ی کانال گرایش افزایشی – با احتمال توقف یابی موقت تحکیمات نرخی این دارایی نیز، رو به رو هستیم.

نزدیکی فعلی خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic به مرز %50 اشباع بازار، بر احتمال شکل گیری به زود فشردگی نرخ نوسانات کوتاه مدت قیمت طلا می افزاید. این فشردگی نوسانی می تواند در چهارچوب کانال افقی 1317.0-1330.0 انجام پذیرد. اما فاصله گیری شدید خط SMA-5 H4 از پشتیبانی خط EMA-200 H4 بیان گر ادامه یابی آتی گرایش نزولی طلا می باشد. به همین دلیل، شکست آتی سطح پشتیبانی 1317.0، به موازات ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic H4 به محدوده ی اشباع فروش می تواند افت نرخی این دارایی تا خط ترند افزایشی و سطوح 1313.0-1310.0 را، به دنبال داشته باشد. اما عبور ابر های ایچیموکو H4 و خط EMA-200 H4 تحت بازه ی یاد شده – از احتمال شکست این بازه می کاهد و احتمال انعکاس گرایشی طلا، در پی برخورد نرخ گذاری ها با سطوح یاد شده را، افزایش می نماید.

مسلما انعکاس آتی خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته از محدوده ی اشباع فروش و یا خروج خطوط این شاخص از محدوده ی یاد شده به افت تصحیحاتی نرخ طلا اتمام خواهد بخشید. چنین امری بر قوه ی خریداران و بر احتمال ادامه یابی گرایش افزایشی 8 مارچ طلا می افزاید. تنها عامل اتمام یابی گرایش افزایشی 8 مارچ شکست سطح پشتیبانی 1307.0 به شمار می رود که تست مابعد سطح هیجانی 1300.0 را هم، امکان پذیر خواهد ساخت. ادامه یابی گرایش افزایشی میان مدت در صورت تست و انعکاس نرخ گذاری ها از سطوح پشتیبانی 1317.0-1313.0 و خط ترند افزایشی، امکان پذیر جلوه خواهد نمود. اما تقویت یابی گرایش افزایشی میان مدت تنها در صورت شکست سطوح مقاومت 1330.0-1335.0 ممکن خواهد گردید.

نزدیکی فعلی نرخ گذاری ها به خط میانه ی کانال گرایش صعودی، به موازات عبور خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، در محدوده ی اشباع خرید بر احتمال توقف یابی به زود اما موقت روند افزایشی نرخ طلا می افزاید. اما تا قبل از خروج خطوط شاخص نوسان گر یاد شده از محدوده ی اشباع خرید، می توان با ادامه یابی رشد نرخی این دارایی تا ماکسیموم موضعی 1335.0 برخورد نمود. اما خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic D1 از محدوده ی اشباع خرید، احتمال شکست پشتیبانی خط SMA-5 D1، به موازات سطح 1317.0 و همچنین تست استقامتی خط ترند افزایشی (بلند مدت)، به موازات سطوح 1307.0-1300.0 را نیز، افزایش خواهد داد. عامل اصلی تغییر یابی روند افزایشی بلند مدت – ورود آتی خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته به محدوده ی اشباع خرید و شکست پشتیبانی هیجانی 1300.0، به شمار می رود.

اما با در نظر گیری قوه ی تکنیکی این سطح هیجانی و عبور ابر های ایچیموکو D1 تحت این سطح – با احتمال انعکاس یابی گرایش میان مدت نرخ طلا در پی برخوردش با سطوح 1307.0-1300.0 مواجه هستیم.   مسلما انعکاس آتی خطوط شاخص نوسان گر stochastic D1 از محدوده ی اشباع فروش و یا خروج خطوط این شاخص از محدوده ی یاد شده به افت تصحیحاتی میان مدت طلا اتمام خواهد بخشید. اما از سویی، نفوذ دوباره ی نرخ گذاری ها به سطح هیجانی 1300.0 می تواند حقیقی جلوه نموده و به شکست مابعد مینیموم موضعی 1290.0-1287.0 نیز، بی انجامد. تغییر گرایش افزایشی بلند مدت به شکست پشتیبانی خط EMA-200 D1 و سطح 1270.0 بستگی خواهد داشت.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1330.0، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1317.0، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

                                                       

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1350.0
 • 3 مقاومت: 1343.0
 • 2 مقاومت: 1335.0
 • 1 مقاومت: 1330.0
 •  نرخ کنونی: 1322.2
 • 1 پشتیبانی: 1317.0
 • 2 پشتیبانی: 1307.0
 • 3 پشتیبانی: 1300.0
 • 4 پشتیبانی: 1287.0

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.