• Facebook
 • YouTube
 • Telegram
 • کابینۀ شخصی
GBPUSD H4 تست استقامتی خط ترند افزایشی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، دستیابی نرخ گذاری ها به مقاومت خط EMA-200 (D1)، که به موازات خط ترند کاهشی و سطح هیجانی 1.3000 نموداری عبور می نمود، افت های چند باره اما موقت پوند را به همراه آورد. این افت ها در پی خروج چند باره ی خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع خرید رخ داد که هر بار با تست استقامتی پشتبانی خط SMA-5 (D1) اختتام می یافت. افزایش های بلند مدت پوند در پی تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح هیجانی 1.3000 نموداری، ادامه دار شد. اما در پی برخورد با مقاومت 1.3200-1.3230 نموداری با آغاز یابی فاز فشردگی نوسانات نرخی برخورد نمودیم. در حال حاضر با اتمام یابی افت تصحیحاتی همراه با تست به زود خط ترند افزایشی رو به رو هستیم و فشردگی نرخ نوسانات بر فراز این خط بر احتمال شکل گیری ضربان نرخی به زود این جفت ارزی و تست استقامتی سطح هیجانی 1.3000 نموداری نیز، خواهد افزود.

بازگشت زود هنگام اخیر خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، از مرز %20 اشباع فروش افت تصحیحاتی را متوقف نموده. اما تا قبل از تحکیم یابی دوباره ی نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (H4) و سطح 1.3130، می توان با ادامه یابی افت موقت پوند تا بازه ی پشتیبانی ابر های ایچیموکو (H4) و سطوح 1.3050/30 نیز، برخورد نمود. و ورود مابعد خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال شکست بازه ی دیر تر یاد شده و تست استقامتی خط ترند افزایشی، به موازات سطح هیجانی 1.3000 نیز، خواهد افزود. اما در صورت نزدیکی آتی خطوط شاخص نوسان گر یاد شده به مرز %50 اشباع بازار، می توان با ادامه یابی گرایش افقی نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال 1.3000-1.3230، برخورد نمود.

تنها در صورت ورود آتی خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، به محدوده ی اشباع خرید، می توان با شکست خط SMA-5 (H4)، به موازات سطوح 1.3130/70 و حتی تست استقامتی مابعد ماکسیموم های 1.3200/30 نیز، مواجه شد. و تحکیم یابی آتی نرخ گذاری ها بر فراز این بازه ی ماکسیموم، بر احتمال ادامه یابی رشد آتی نرخ گذاری ها تا محدوده ی مقاومت  1.3270-1.3300خواهد افزود. در صورت بازگشت زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، از مرز %80 اشباع خرید و یا خروج خطوط این شاخص از محدوده ی اشباع خرید در آینده، می توان با تضعیف یابی قوه ی خریداران در پی تست استقامتی سطوح ماکسیموم 1.3200/30 نیز، برخورد نمود.

خروج به زود خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، از محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال شکست پشتیبانی خط SMA-5 (D1)، به موازات سطوح 1.3070/50 و همچنین تست استقامتی مابعد خط EMA-200 (D1)، به موازات سطح هیجانی 1.3000 نموداری نیز، خواهد افزود. اما غوطه ور شدن طولانی مدت خطوط شاخص های میانگین متحرک با میانگین متحرک نمایی 24 روزه، بر احتمال فشردگی نرخ نوسانات میان مدت این جفت ارزی خواهد افزود. عبور طولانی مدت خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) در حوالی مرز %50 اشباع بازار نیز، یکی از دیگر نشانه های بروز این فشردگی نرخی، به شمار خواهد آمد.

تنها در صورت ورود موفقیت آمیز خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته به محدوده ی اشباع فروش، می توان با شکست پشتیبانی خط EMA-200 (D1)، به موازات سطح هیجانی 1.3000 و همچنین تست استقامتی مابعد بازه ی پشتیبانی ابر های ایچیموکو (D1)، به موازات سطوح   2970/30–1.2870/30 نیز، برخورد نمود. عبور آتی نرخ گذاری ها از مرز 1.2870/30، می تواند افت مابعد پوند، تا سطوح 1.2770–1.2700 را نیز، به همراه داشته باشد. در صورت بازگشت زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، از مرز %20 اشباع فروش و یا خروج خطوط این شاخص از محدوده ی اشباع فروش در آینده، می توان با اتمام یابی گرایش نزولی میان مدت نرخ گذاری ها در پی برخوردشان با بازه ی پشتیبانی 1.2970/30–1.2870/30 نموداری، مواجه شد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.3130، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.3050، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.3370
 • 3 مقاومت: 1.3300
 • 2 مقاومت: 1.3230
 • 1 مقاومت: 1.3130
 •  نرخ کنونی: 1.3107
 • 1 پشتیبانی:1.3050
 • 2 پشتیبانی:1.3000
 • 3 پشتیبانی:1.2930
 • 4 پشتیبانی:1.2870

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.