• Facebook
 • YouTube
 • Telegram
 • کابینۀ شخصی
GBPUSD Daily تحکیمات ارزی در نهاد بازار به چه خواهد انجامید؟

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، در پی اتمام یابی افزایش اصلاحی پوند از سطح 1.2630 تا 1.2670، با تست استقامتی بازه ی ابهام 1.2670-1.2730 نیز، مواجه شدیم. تست این بازه، افت دوباره ی نرخ گذاری ها تا نهاد بازار و سطح هدفی 1.2570 را، به دنبال داشت. اما همانطور که دیر تر احتمال داده بودیم، عبور خط ترند جهانی، پایین تر از سطح هدفی یاد شده، انعکاس گرایش میان مدت این جفت ارزی، در پی برخورد نرخ گذاری ها با سطح مربوطه را به بار آورد. تست استقامتی سطح مقاومت هیجانی 1.2700 هنوز ادامه داشته و از نظر کلی می تواند افت بیشتر پوند در بلند مدت را نیز، به همراه داشته باشد. اما با این وجود، عبور خط ترند افزایشی (جهانی) پایین تر از سطح یاد شده بر احتمال تقویت آتی خریداران پوند، دربلند مدت نیز، می افزاید. به این معنی، که تست بازه های مینیموم 1.2570/30-1.2470/30 می تواند انعکاس گرایش بلند مدت نرخ گذاری ها را، به دنبال داشته باشد. در صورتی که اثبات صحت الگوی انعکاسی یافته شده در نهاد بازار نمودار Daily، که شبیه به «سر و شانه» می باشد، می تواند شکست آتی سطح هدفی 1.2730، پس از تست اصلاحی پشتیبانی هیجانی 1.2600 را، منجر شود. چنین امری، احتمال رشد مابعد نرخ گذاری ها تا مقاومت هدفی 1.2770 را نیز، افزایش می نماید و چنین افزایشی می تواند حتی تا بازه ی ابهام 1.2770-1.2830 نیز، ادامه یابد.

عبور فعلی خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، درحوالی %50 اشباع بازار، بر احتمال ادمه یابی افت اصلاحی پوند، حداقل تا سطح پشتیبانی 1.2530 و خط SMA-5 (D1) نیز، می افزاید. تست مابعد سطح هیجانی 1.2600 به بروز نوسانات نرخی مابعد این جفت ارزی در چهارچوب بازه ی ابهام 1.2630-1.2570 خواهد انجامید. شکست سطح هدفی 1.2670، پس از تست یابی این بازه ی ابهام، مبنی بر عملکرد الگوی انعکاسی «سر و شانه» در نهاد بازار بوده، که تست مابعد سطوح 1.2530 و حتی 1.2500 را هم، به همراه خواهد داشت. با این حال، با توجه به عبور خط ترند جهانی پایین تر از سطوح یاد شده، تنها در صورت ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic D1 به محدوده ی اشباع فروش می توان با ضربان نزولی سریع و بلند این جفت ارزی مواجه شد.

ورود آتی نرخ گذاری ها به محدوده ی ابهام 1.2570-1.2430، احتمال شکل گیری ضربان های نرخی شدید، تا پشتیبانی مینیموم های 1.2570/30-1.2470/30 را افزایش خواهد داد. این بازه از افت سال جاری پوند چند باره جلوگیری کرده و در واقع به عنوان نقاط انعکاس گرایش میان مدت و حتی بلند مدت این دارایی نیز، به شمار می رود. افت آتی شاخص دلار USDX تا بازه ی مینیموم 96.80-96.60، احتمال انعکاس یابی گرایش بلند مدت پوند را، افزایش خواهد داد. چنین افزایشی مبنی بر شکست سطح هدفی 1.2730 نمودار GBP/USD و رشد مابعد نرخ گذاری های پوند، تا بازه های مقاومت 1.2770-1.2830 و حتی 1.2870-1.2930 را نیز، امکان پذیر می نماید. اما در صورت افزایش غیر منتظره ی شاخص دلار تا سطوح 97.40-97.60، نرخ گذاری های این جفت ارزی می توانند تا مینیموم سال جاری (1.2570) و حتی خط ترند صعودی و بازه ی ابهام 1.2530-1.2470 نیز، افت نمایند.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.2730، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.2670، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

                                                       

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.2870
 • 3 مقاومت: 1.2830
 • 2 مقاومت: 1.2770
 • 1 مقاومت: 1.2730
 •  نرخ کنون: 1.2677
 • 1 پشتیبانی: 1.2670
 • 2 پشتیبانی: 1.2630
 • 3 پشتیبانی: 1.2570
 • 4 پشتیبانی: 1.2530

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.