• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
ارزیابی بنیادی بازار ۱۶.۱۲.۲۰۱۹

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۸:۴۵ GMT واحد ارزی یورو ایتالیا - شاخص کسب و کار صنعتی
ساعت ۰۸:۴۵ GMT واحد ارزی یورو ایتالیا - شاخص کسب و کار خدماتی
ساعت ۰۸:۴۵ GMT واحد ارزی یورو ایتالیا - شاخص مشتق PMI
ساعت ۰۸:۳۰ GMT واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار صنعتی
ساعت ۰۸:۳۰ GMT واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار خدماتی
ساعت ۰۸:۳۰ GMT واحد ارزی یورو آلمان - شاخص مشتق PMI
ساعت ۰۹:۰۰ GMT واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار صنعتی
ساعت ۰۹:۰۰ GMT واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار خدماتی
ساعت ۰۹:۰۰ GMT واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص مشتق PMI

افزایش آتی نرخ این چند شاخص تحکیمات ارزی یورو را به دنبال خواهد داشت. این انتشارات مقدماتی می باشند و همراه با عرضه یابی افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو را به دنبال داشته باشد.

ساعت ۰۹:۳۰ GMT واحد ارزی پوند استرلینگ - شاخص کسب و کار صنعتی
ساعت ۰۹:۳۰ GMT واحد ارزی پوند استرلینگ - شاخص کسب و کار خدماتی
ساعت ۰۹:۳۰ GMT واحد ارزی پوند استرلینگ - شاخص مشتق PMI

این گزارش از درجه ی اهمیت متوسطی برخوردار بوده و داده های اخیر این شاخص پایین تر از ۵۰ استقرار داشته. در صورت کاش بیشتر این شاخص می توان با افت ارزی پوند رو به رو شد.

ساعت ۱۴:۴۵ GMT شاخص دلار ایالات متحده - شاخص کسب و کار صنعتی
با وجود پایین بودن درجه ی اهمیت این داده، در صورت مثبت رقم خوردن داده های در پیش رو می توان با تحکیمات ارزی دلار رو به رو شد.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.