• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۲.۱۱.۲۰۱۹

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۷:۱۵ GMT واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار صنعتی

ساعت ۰۷:۱۵ GMT واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار خدماتی

ساعت ۰۷:۱۵ GMT واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص مشتق  PMI

ساعت ۰۷:۳۰ GMT واحد ارزی یورو آلمان -  شاخص کسب و کار صنعتی

ساعت ۰۷:۳۰ GMT واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار خدماتی

ساعت ۰۷:۳۰ GMT واحد ارزی یورو آلمان - شاخص مشتق  PMI

ساعت ۰۹:۰۰ GMT واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار صنعتی

ساعت ۰۹:۰۰ GMT واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار خدماتی

ساعت ۰۹:۰۰ GMT واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص مشتق  PMI

این آمار مقدماتی می باشند و در صورت مثبت رقم خوردنشان می توان با تحکیمات ارزی یورو مواجه شد.

 

ساعت ۰۷:۳۰ GMT واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی اتحادیه ی اروپا، کریستین لاگارد.

این سخنرانی در طی کنفرانس امروز بانکی اجرا می گردد و از درجه ی اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

 

ساعت ۰۹:۳۰ GMT واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص کسب و کار صنعتی

ساعت ۰۹:۳۰ GMT واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص کسب و کار خدماتی

ساعت ۰۹:۳۰ GMT واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص مشتق  PMI

از نظر متخصصین با احتمال کاهش بیشتر نرخ این سه شاخص رو به رو هستیم و در صورت بروز چنین امری می توان با تضعیف ارزی پوند رو به رو شد.

 

ساعت ۱۴:۴۵ GMT واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص کسب و کار صنعتی

افزایش آتی نرخ این شاخص تحکیمات ارزی دلار را به دنبال خواهد داشت. افزایش سپتامر در ماه نوامبر نیز ادامه داشت و ادامه یابی بیشتر این شاخص به افزایش دلار دامن خواهد زد.

 

ساعت ۱۸:۰۰ GMT واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای مصرف کننده ی دانشکده ی میشیگان

متغیر رقم خوردم آمار دریافتی و داده های از قبل تخمین یافته ی این شاخص می تواند افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار را به دنبال داشته باشد.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.