• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۴.۱۰.۲۰۱۹

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۷:۱۵ GMT واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار صنعتی

ساعت ۰۷:۱۵ GMT واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار خدماتی

ساعت ۰۷:۱۵ GMT واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص مشتق  PMI

ساعت ۰۸:۳۰ GMT واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار صنعتی

ساعت ۰۸:۳۰ GMT واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار خدماتی

ساعت ۰۸:۳۰ GMT واحد ارزی یورو آلمان - شاخص مشتق  PMI

ساعت ۰۸:۳۰ GMT واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار صنعتی

ساعت ۰۷:۱۵ GMT واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار خدماتی

ساعت ۰۷:۱۵ GMT واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص مشتق  PMI

مثبت رقم خوردن این آمار تحکیمات ارزی یورو رو به دنبال داره. در این بین به منظور سرمایه گذاری می بایست به تنظیمات نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا نیز توجه نمود.

 

۱۱:۴۵ GMT واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تنظیمات نرخ بهره ی بانک مرکزی

۱۱:۴۵ GMT واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - نرخ بهره ی سپرده

۱۱:۴۵ GMT واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - نرخ بهره ی وام

۱۱:۴۵ GMT واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - گزارش مالی بانک مرکزی

۱۲:۳۰ GMT واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی

تغییرات آتی نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا چندان امکان پذیر به نظر نمی رسد. به همین دلیل نیز، تمرکز اکثر بازار، به کنفرانس مطبوعاتی مابعد این نشست معطوف خواهد بود.

 

ساعت ۱۲:۳۰ GMT واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم سفارش کالای بادوام

ساعت ۱۲:۳۰ GMT واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های مدعیان بی کاری

بهبود یابی کلی این چند شاخص تحکیمات ارزی دلار را به دنبال خواهد داشت. تغییرات کمابیش این چند شاخص تاثیرات خاصی بر نرخ گذاری های دلار نخواهند گذاشت.

 

ساعت ۱۶:۴۵ GMT واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص کسب و کار صنعتی

تنها در صورت کاهش نرخ این شاخص پایین تر از ۵۰ نقطه می توان با تضعیف ارزی دلار رو به رو شد. اما مثبت رقم خوردن این آمار - تحکیمات ارزی دلار را به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۴:۳۰ GMT واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم فروش مسکن در سطح بازار اولیه

افت احتمالی این شاخص دلار را تحت فشار قرار خواهد داد.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.