• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۲.۰۸.۲۰۱۹

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۶:۳۰ GMT واحد ارزی یوآن چین - شاخص بهای مصرف کننده

افت شاخص PMI  چین، نرخ گذاری های یوآن و حتی دلار استرالیا را نیز، تحت فشار قرار خواهد داد. به خاطر وخیم شدن شرایط تجاری ایالات متحده با چین، نرخ این شاخص کاهش خواهد یافت و دیر تر با تضعیف ارزی یوآن نیز، ‌برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۰۸:۳۰ GMT واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی ساخت و ساز

این شاخص در حال افت است و در صورت تضعیف بیشتر نرخ گذاری های پوند را نیز، تحت فشار قرار خواهد داد. حتی در صورت افزایش نرخ این شاخص تا ۲.۹، نرخ پوند تقویت نخواهد یافت. تنها در صورت افزایش نرخ این شاخص بالا تر از ۵۰، می توان با تحکیمات ارزی پوند برخورد نمود.

 

ساعت ۱۲:۳۰ GMT واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات سطح بی کاری

ساعت ۱۲:۳۰ GMT واحد ارزی دلار ایالات متحده -  تغییرات سطح اشتغال غیر کشاورزی

تغییرات کمابیش نرخ این دو شاخص افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار را به دنبال نخواهند داشت. تنها در صورت افت آتی نرخ بهره می توان با افت ارزی دلار مواجه شد.

ساعت ۰۶:۳۰ GMT واحد ارزی یوآن چین - شاخص بهای مصرف کننده

افت شاخص PMI  چین، نرخ گذاری های یوآن و حتی دلار استرالیا را نیز، تحت فشار قرار خواهد داد. به خاطر وخیم شدن شرایط تجاری ایالات متحده با چین، نرخ این شاخص کاهش خواهد یافت و دیر تر با تضعیف ارزی یوآن نیز، ‌برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۰۸:۳۰ GMT واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی ساخت و ساز

این شاخص در حال افت است و در صورت تضعیف بیشتر نرخ گذاری های پوند را نیز، تحت فشار قرار خواهد داد. حتی در صورت افزایش نرخ این شاخص تا ۲.۹، نرخ پوند تقویت نخواهد یافت. تنها در صورت افزایش نرخ این شاخص بالا تر از ۵۰، می توان با تحکیمات ارزی پوند برخورد نمود.

 

ساعت ۱۲:۳۰ GMT واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات سطح بی کاری

ساعت ۱۲:۳۰ GMT واحد ارزی دلار ایالات متحده -  تغییرات سطح اشتغال غیر کشاورزی

تغییرات کمابیش نرخ این دو شاخص افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار را به دنبال نخواهند داشت. تنها در صورت افت آتی نرخ بهره می توان با افت ارزی دلار مواجه شد.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.