• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۳۱.۰۵.۲۰۱۹

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۸:۳۰ GMT واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - حجم خالص وام دهی به اشخاص خصوصی

تغییرات کمابیش سطح این آمار نرخ نوسانات ارزی پوند را افزایش نخواهد داد. تنها در صورت افزایش شدید سطح این داده با تحکیمات ارزی پوند مواجه خواهیم شد.

 

ساعت ۱۲:۳۰ GMT واحد ارزی یورو آلمان - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۲:۳۰ GMT واحد ارزی یورو آلمان - شاخص هارمونیک بهای مصرف کننده

افزایش شدید سطح داده های آمار اخیر این دو شاخص می تواند با افت به زودش همراه گردد. تغییرات نه چندان افزون سطح داده های در پیش رو، به نرخ نوسانات ارزی یورو وسعت چندانی نخواهد بخشید. منفی رقم خوردن این آمار، نرخ گذاری های یورو را تحت فشار قرار خواهد داد.

 

ساعت ۱۲:۳۰ GMT واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

ساعت ۱۲:۳۰ GMT واحد ارزی دلار کانادا -  تغییرات سه ماهه و سالانه ی حجم تولیدات ناخالص داخلی

سرعت گیری افزایش سطح این دو شاخص، تحکیمات ارزی دلار کانادا را به دنبال خواهد داشت. در این بین می بایست به تغییرات آتی قیمت نفت نیز توجه نمود.

 

ساعت ۱۲:۳۰ GMT واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص پایه ای مخارج شخصی

ساعت ۱۲:۳۰ GMT واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات سطح مخارج جمعیت

ساعت ۱۳:۴۵ GMT واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص PMI شیکاگو

ساعت ۱۴:۰۰ GMT واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تمایلات مصرف کننده از دانشکده ی میشیگان

افزایش هم زمان نرخ این چهار شاخص تحکیمات ارزی دلار را به دنبال خواهد داشت.  اما در صورت تغییرات ناچیز سطح داده های در پیش روی این چند شاخص، با وسعت گیری شدید نرخ نوسانات دلار برخورد نخواهیم نمود.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.