• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۳.۰۵.۲۰۱۹

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۷:۱۵ GMT واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار صنعتی

ساعت ۰۷:۱۵ GMT واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کارخدماتی

ساعت ۰۷:۱۵ GMT واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص مشتق PMI

ساعت ۰۷:۳۰ GMT واحد ارزی یورو آلمان -  شاخص کسب و کار صنعتی

ساعت ۰۷:۳۰ GMT واحد ارزی یورو آلمان -  شاخص کسب و کارخدماتی

ساعت ۰۷:۳۰ GMT واحد ارزی یورو آلمان - شاخص مشتق PMI

ساعت ۰۸:۰۰ GMT واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا -  شاخص کسب و کار صنعتی

ساعت ۰۸:۰۰ GMT واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا -  شاخص کسب و کارخدماتی

ساعت ۰۸:۰۰ GMT واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص مشتق PMI

تغییرات آتی نرخ این سه شاخص بعید به نظر می رسد. به همین دلیل نیز، ‌تنها در صورت متغیر رقم خوردن آمار در پیش روی این سه شاخص از داده های تخمین یافته - با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۰۷:۳۰ GMT واحد ارزی یورو آلمان - شاخص شرایط کسب و کار IFO

ساعت ۰۷:۳۰ GMT واحد ارزی یورو آلمان - شاخص سنجش شرایط جاری IFO

ساعت ۰۷:۳۰ GMT واحد ارزی یورو آلمان - شاخص انتظارات اقتصادی IFO

افت بیشتر سطح داده های این سه شاخص - نرخ گذاری های یورو را تحت فشار قررا خواهد داد. تنها در صورت افزایش غیر منتظره ی نرخ این سه شاخص با تحکیمات ارزی یورو برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۰۸:۳۰ GMT واحد ارزی پوند استرلینگ - تغییرات حجم خرده فروشی با حساب هزینه ی حمل و نقل

ساعت ۰۸:۳۰ GMT واحد ارزی پوند استرلینگ - تغییرات حجم خرده فروشی بدون حساب هزینه ی حمل و نقل

نظر متخصصین مبنی بر افت آتی نرخ این دو شاخص بوده که حتی در صورت وقوع - نرخ گذاری های پوند را تحت فشار قرار نخواهد داد. هم اکنون با احتمال کاهش نرخ سالانه ی شاخص های یاد شده تا ٪۴.۳ مواجه هستیم. در حالی که نرخ آمار ماقبل این دو شاخص به میزان ٪۶.۷ ثبت شده بود. ۷ عدد از ۱۰ آمار پیش تر این دو شاخص پایین تر از ٪۴ رقم خورد.

 

واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - انتخابات پارلمان

واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - گزارش بانک مرکزی در مورد سیاست گذاری های مالی

واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی، ماریو دراگی

انتخابات پارلمان نرخ نوسانات یورو را افزایش نخواهد داد. تغییرات سیاست گذاری های مالی و سخنرانی ماریو دراگی افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو را به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۲:۳۰ GMT واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های اولیه ی مدعیان بی کاری

ساعت ۱۳:۴۵ GMT واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص کسب و کار صنعتی

ساعت ۱۴:۰۰ GMT واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم فروش مسکن در سطح بازار اولیه

احتمال مثبت رقم خوردن این آمار چندان امکان پذیر به نظر نمی رسد. چنین امری فشردگی نرخ نوسانات ارزی و یا افت ارزی دلار را به دنبال خواهد داشت. تنها در صورت تغییرات شدید سطح داده های در پیش رو با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار برخورد خواهیم نمود.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.