• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۱.۰۲.۲۰۱۹

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۱:۴۵ GMT واحد ارزی یوآن چین - شاخص PMI حوزه ی صنایع از Markit

اف آتی شاخص مربوطه، با توجه به مستقر بودن فعلی نرخ این شاخص در پایین ترین سطح ممکن (۵۰ درصد)، نرخ گذاری های یوآن را تحت فشار قابل توجهی قرار خواهد داد.

 

ساعت ۰۹:۳۰ GMT واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی صنایع

نظریه ی متخصصین مبنی بر کاهش آتی نرخ این شاخص بوده، که در صورت تثبیت یابی نرخ گذاری های پوند را، تحت فشار قرار خواهد داد. رشد غیر منتظره ی نرخ این شاخص،  تحکیمات ارزی پوند را، در چشم اندازی کوتاه مدت، به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۰:۰۰ GMT واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص بهای مصرف کننده

با توجه به مقدماتی بود انتشارات شاخص مورد نظر، با افزایش درجه ی اهمیت نرخ این شاخص رو به رو می باشیم. افت آتی نرخ تورم اروپا تا سطح ٪۱.۴ می تواند نرخ گذاری های یورو را، تحت فشار قرار نماید. تنهادر صورت منفی رقم خوردن این آمار می توانیم با از سر گیری موج جدیدی از افول نرخی یورو، رو به رو شویم.

 

ساعت ۱۳:۳۰ GMT واحد ارزی دلار ایالات متحده - سطح بی کاری

ساعت ۱۳:۳۰ GMT واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات تعداد جمعیت شاغل در حوزه ها ی غیر کشاورزی

این دو نشریه از درجه ی اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشند و در صورت متغیر رقم خورد داده های در پیش رو،از آمار تخمین یافته این شاخص با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار همراه خواهد گردید. بهبود یابی شرایط کلی بازار کار ایالات متحده، تحکیمات نرخی دلار را به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۴:۰۰ GMT واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص صنعتی ISM

این شاخص به شکل بسیار شدیدی کاهش یافته و در طی ماه ژانویه با احتمل افزایش کمابیش نرخ شاخص مورد نظر نیز، رو به رو می باشیم. اما منفی رقم خوردن این آمار، نرخ گذاری های دلار را، تحت فشار قرار خواهد داد.

ساعت ۰۱:۴۵ GMT واحد ارزی یوآن چین - شاخص PMI حوزه ی صنایع از Markit

اف آتی شاخص مربوطه، با توجه به مستقر بودن فعلی نرخ این شاخص در پایین ترین سطح ممکن (۵۰ درصد)، نرخ گذاری های یوآن را تحت فشار قابل توجهی قرار خواهد داد.

 

ساعت ۰۹:۳۰ GMT واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی صنایع

نظریه ی متخصصین مبنی بر کاهش آتی نرخ این شاخص بوده، که در صورت تثبیت یابی نرخ گذاری های پوند را، تحت فشار قرار خواهد داد. رشد غیر منتظره ی نرخ این شاخص،  تحکیمات ارزی پوند را، در چشم اندازی کوتاه مدت، به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۰:۰۰ GMT واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص بهای مصرف کننده

با توجه به مقدماتی بود انتشارات شاخص مورد نظر، با افزایش درجه ی اهمیت نرخ این شاخص رو به رو می باشیم. افت آتی نرخ تورم اروپا تا سطح ٪۱.۴ می تواند نرخ گذاری های یورو را، تحت فشار قرار نماید. تنهادر صورت منفی رقم خوردن این آمار می توانیم با از سر گیری موج جدیدی از افول نرخی یورو، رو به رو شویم.

 

ساعت ۱۳:۳۰ GMT واحد ارزی دلار ایالات متحده - سطح بی کاری

ساعت ۱۳:۳۰ GMT واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات تعداد جمعیت شاغل در حوزه ها ی غیر کشاورزی

این دو نشریه از درجه ی اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشند و در صورت متغیر رقم خورد داده های در پیش رو،از آمار تخمین یافته این شاخص با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار همراه خواهد گردید. بهبود یابی شرایط کلی بازار کار ایالات متحده، تحکیمات نرخی دلار را به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۴:۰۰ GMT واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص صنعتی ISM

این شاخص به شکل بسیار شدیدی کاهش یافته و در طی ماه ژانویه با احتمل افزایش کمابیش نرخ شاخص مورد نظر نیز، رو به رو می باشیم. اما منفی رقم خوردن این آمار، نرخ گذاری های دلار را، تحت فشار قرار خواهد داد.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.