• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۸.۰۱.۲۰۱۹

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص بهای مصرف کننده بدون محاسبه ی بهای مواد خوراکی

افت آتی نرخ این شاخص نرخ گذاری های ین را تحت فشار قرار خواهد داد. نظریه ی متخصصین مبنی بر کاهش یابی نرخ این شاخص بوده که در صورت کاهش یابی تا سطح ٪۰.۳ در دسامبر، ٪۰.۸ در نوامبر و ٪۱.۴ در سپتامبر، نرخ گذاری های ین را تحت فشار قرار خواهد داد.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم خرده فروشی با حساب  هزینه ی حم و نقل

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم خرده فروشی بدون حساب  هزینه ی حم و نقل

افزایش نرخ آتی این دو شاخص بعید به نظر می رسد. چنین امری نرخ گذاری های پوند را تحت فشار قرار خواهد داد. در طی عرضه یابی این آمار با افزایش نرخ نوسانات ارزی پوند مواجه خواهیم شد.

 

نشست گروه G20

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص پایه ای بهای مصرف کننده

کند شدن گرایش افزایشی نرخ گذاری ها نرخ گذاری های دلار کانادا را تحت فشار قرار خواهد داد. در این بین می بایست به تغییرات قیمت نفت نیز، توجه نمود. افت آتی قیمت نفت نرخ گذاری های دلار کانادا را تحت فشار قرار خواهد داد.

 

ساعت ۱۷:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - ضریب باروری قوه ی تولیدات

ساعت ۱۷:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم تولیدات صنعتی

افزایش آتی نرخ این شاخص تحکیمات ارزی دلار را به دنبال خواهد داشت. تغییرات کمابیش این دو شاخص تاثیرات خاصی بر نرخ گذاری های دلار نخواهند نمود. نظریه ی متخصصین در رابطه با روند آتی این دو شاخص مثبت می باشد.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تمایلات مصرف کننده از دانشکده ی میشیگان

افزایش آتی نرخ این شاخص تحکیمات ارزی دلار را به دنبال خواهد داشت. اما به دلیل درجه ی اهمیت پایین این آمار، با عدم واکنش شدید بازار به آمار مربوطه برخورد خواهیم نمود. تنها در صورت تغییرات شدید نرخ این شاخص، با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار برخورد خواهیم نمود.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.