• Facebook
 • YouTube
 • Telegram
 • کابینۀ شخصی
AUDUSD H4 چهارچوب افزایش تصحیحاتی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، تست استقامتی خط EMA-200 (D1) و مقاومت 0.7400، با کاهش تصحیحاتی نرخ گذاری ها همراه گردید. همانطور که دیر تر احتمال می رفت، خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع خرید، به عنوان عامل اصلی این افت، رقم خورد. این افت به شکست پشتیبانی هدفی 0.7300 و حتی 0.7200 (مندرج در پیشنهادات مقاله ی قبلی) نیز، ادامه یافت. اما شکست مینیموم موضعی 0.7160 نموداری، کاذب به عمل آمد. در حال حاضر با تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز بازه ی مینیموم 0.7160–0.7150 رو به رو هستیم. نرخ نوسانات ارزی در حال کاهش یابی است، اما با فشردگی شان به مقاومت هدفی 0.7200 نیز، مواجه می باشیم.

ورود در پیش روی خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic به محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال شکست مقاومت 0.7200 می افزاید. بروز چنین تحکیماتی، احتمال تست استقامتی مابعد سطوح 0.7225–0.7240 را نیز، افزایش خواهد نمود. اما در صورت بازگشت زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، از مرز %80 اشباع خرید و یا خروج سریع این خطوط از محدوده ی اشباع خرید، می توان با انعکاس یابی نرخ گذاری ها در پی برخورد با سطوح یاد شده، برخورد نمود. عبور خط EMA-200 (D1) بر فراز سطح مقاومت 0.7440، گرایش افزایشی را، در پی اصابت نرخ گذاری ها با این سطح، متوقف خواهد نمود.

در صورت گیر افتادن نرخ گذاری ها پایین تر از خط SMA-5 (H4) و خط ترند افزایشی 14 دسامبر، می توان با شکست پشتیبانی 0.7180 و تست استقامتی سطوح 0.7160–0.7150 نیز، برخورد نمود. ورود آتی خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته به محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال بروز چنین افتی خواهد افزود. بازگشت زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، از مرز %20 اشباع فروش و یا خروج سریع این خطوط از محدوده ی اشباع فروش، می تواند با تضعیف یابی فروشندگان و انعکاس یابی گرایش نرخی در پی برخورد با پشتیبانی 0.7180 و بازه ی مینیموم 0.7160–0.7150 همراه گردد.

خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع خرید، گرایش نزولی را متوقف نموده و در صورت تحکیمات آتی نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (D1) می تواند به شکست سطح 0.7200 نیز بی انجامد. اما شکست یابی مابعد سطح مقاومت 0.7440 و تست آتی بازه ی نرخی 0.7280–0.7300، به ورود آتی خطوط شاخص نوسان گر یاد شده، به محدود ه ی اشباع فروش، بستگی خواهد داشت. فاصله گیری خط SMA-5 (D1) از مقاومت خط EMA-200 (D1)، بر احتمال افزایش تصحیحاتی کوتاه مدت نرخ گذاری ها می افزاید.

همواره به یاد داشته باشید، که بازگشت زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، از مرز %80 اشباع خرید و یا خروج سریع این خطوط از محدوده ی اشباع خرید، می تواند خریداران دلار استرالیا را، تضعیف نماید.  همین امر نیز، انعکاس گرایشی نرخ گذاری ها در پی اصابت با بازه ی نرخی 0.7440–0.7280 را، به دنبال خواهد داشت. اما ورود دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته به محدوده ی اشباع فروش، شکست بازه ی پشتیبانی 0.7160–0.7150 و تست استقامتی سطح 0.7100 و مرز پایینی کانال افقی 0.7400–0.7040 را نیز، به همراه خواهد داشت. نزدیکی آتی نرخ گذاری ها به سطح هیجانی 0.7000، بر احتمال انعکاس گرایش میان مدت نرخ گذاری ها می افزاید.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.7200، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.7150، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 0.7300
 • 3 مقاومت: 0.7280
 • 2 مقاومت: 0.7240
 • 1 مقاومت: 0.7200
 •  نرخ کنونی: 0.7193
 • 1 پشتیبانی: 0.7150
 • 2 پشتیبانی: 0.7100
 • 3 پشتیبانی: 0.7040
 • 4 پشتیبانی: 0.7000

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.

 


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.