• Facebook
 • YouTube
 • Telegram
 • کابینۀ شخصی
AUDUSD H4 درانتظار افت موقت

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، افت تصحیحاتی در پی خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic ازمحدوده ی اشباع خرید، تقویت یافت. کاهش تصحیحاتی تا پشتیبانی هدفی 0.7200 (مندرج در بخش پیشنهادات مقاله ی قبلی) ادامه یافت. اما انعکاس زود هنگام مکرر خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic از مرز %80 اشباع خرید، به شکل گیری کانال افقی 0.7280-0.7200 انجامید. دیر تر، تحت حمایت خط EMA-200 (H4)، گرایش افزایشی نرخ گذاری ها در بطن کانال صعودی ادامه یافت.

ورود به زود خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic به محدوده ی اشباع خرید، شکست ماکسیموم 0.7390 و تست استقامتی مقاومت 0.7400 را، به دنبال خواهد داشت. اما خروج خطوط این شاخص نوسان گر از محدوده ی یاد شده و یا بازگشت زود هنگامش از مرز %80 اشباع خرید، گرایش افزایشی را، متوقف خواهد نمود. چنین افت موقتی می تواند در پی برخورد با پشتیبانی خط SMA-5 (H4) و سطح 0.7340 متوقف گردد.

از سویی دیگر، ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع فروش می تواند با شکست مینیموم 0.7340 و تست استقامتی پشتیبانی ابر های ایچیموکو (H4) هم سطح با بازه ی نرخی 0.7320–0.7300 نیز، همراه گردد. فاصله ی میان کندلی شکل گرفته در طی تعطیلات اخیر، می تواند در طی تست استقامتی محدوده ی نرخی یاد شده بسته شود. فاصله گیری شدید تر خط SMA-5 (H4)، از پشتیبانی خط EMA-200 (D1)، بر احتمال تقویت یابی به زود کاهش موقت نرخ گذاری ها، در پی تست استقامتی بازه ی 0.7400–0.7440  می افزاید.

تست استقامتی خط EMA-200 (D1) و سطح 0.7400، بر احتمال توقف به زود گرایش افزایشی نرخ گذاری ها افزوده و در صورت خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال شکل گیری افت تصحیحاتی نرخ گذاری ها تا پشتیبانی خط SMA-5 (D1) و سطح 0.7340 افزوده خواهد شد. اما ورود مابعد خطوط این شاخص به محدوده ی اشباع فروش می تواند شکست بازه ی پشتیبانی 0.7340–0.7300 را، به دنبال داشته باشد.

بازگشت زود هنگام دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته از مرز %20 اشباع فروش، بر احتمال انعکاس افزایشی نرخ گذاری ها در پی تست استقامتی بازه ی پشتیبانی 0.7300–0.7260 خواهد افزود. بروز چنین انعکاسی در صورت تست مینموم 0.7280 نیز می تواند به وقوع بپیوندد. این سطح بر فراز خط ترند افزایشی استقرار داشته و شکست آتی اش به موازات ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع فروش، به وقوع خواهد پیوست.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.7400، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.7340، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 0.7700
 • 3 مقاومت: 0.7600
 • 2 مقاومت: 0.7500
 • 1 مقاومت: 0.7400
 •  نرخ کنونی: 0.7382
 • 1 پشتیبانی: 0.7340
 • 2 پشتیبانی: 0.7300
 • 3 پشتیبانی: 0.7280
 • 4 پشتیبانی: 0.7260

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.