+43 (1) 346 999 90 09
 • Facebook
 • YouTube
 • Telegram
علت انتخاب این شرکت
 • فعالیت در بازار فارکس از سال 1998

 • حیثیت بی شایبه و مورد اعتماد هزاران مشتریان در سراسر جهان

 • شرکت های هلدینگ دارای تمام مجوز های مورد نیاز برای فعالیت در بازار های مالی می باشند

فعالیت در سراسر جهان از طریق شرکت های رگوله شده

<

شرکت FIBO Group Ltd در جزایر ویرجین بریتانیا به ثبت رسیده و دارای مجوزSIBA/L/14/1063  جهت ارائه خدمات سرمایه گذاری است و همچنین به طور کامل توسط کمیسیون خدمات سرمایه گذاری (FSC) جزایر ویرجین بریتانیا رگوله می شود.

 

http://farsi2.fibogroup.com

شرکت FIBO Group Holdings Limited در جمهوری قبرس به ثبت رسیده است. این شرکت مورد تایید کمیسیون اوراق بهادار و بورسهای قبرس (CySEC) می باشد و طبق مقررات این سازمان رگوله می شود (طبق مجوز بشمارۀ118/10 ) و همچنین در صندوق جبران خسرات سرمایه گذاران عضویت دارد. کمیسیون اوراق بهادار و بورسهای قبرس مطابق با بندهای 6 (6) و 22 "قانون خدمات و فعالیت سرمایه گذاری و بازارهای تحت نظارت" (مصوبۀ سال 2007) به نام شرکت FIBO Group مجوز ارائه خدمات سرمایه گذاری و سایر خدمات جانبی و انجام فعالیت سرمایه گذاری درزمینۀ تجارت ابزارهای مالی را صادر نموده است.

 

http://fibogroup.eu

 • ما تمام مقتضیات نحادهای رگوله کنندۀ و قوانین ملی را رعایت می کنیم.

 • حسابرسی سالانه جهت جوابگویی بالاترین استانداردهای بین المللی

 • انواع مختلفی از ابزار های مالی

 • شبکۀ گستردۀ دفترهای شرکت در سراسر جهان امکان می دهد با مشتریان به زبان مدری حرف بزنیم

 • راه حل های فنی پیشرفته و معاصر ترین پلتفرم های تجاری

 • روشهای متنوع واریز و برداشت وجه از حساب معاملاتی

Important notice
By clicking "Continue" you will be redirected to the website operated by FIBO Group Holdings Limited, a company registered in Cyprus and regulated by CySEC. Click "Cancel" to remain on this page.